tuvalet

tutuklu

Türkiye Türkçesi tut- fiilinden Yeni Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

tutum

Türkiye Türkçesi tut- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir.

tutuş|mak

Eski Türkçe tutuş- "karşılıklı veya birlikte tutmak, kavgaya tutuşmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe tut- fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

tutya

Arapça tūtiyāˀ توتياء z "çinko oksit minerali, rastık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Sanskritçe tutha "çinko oksit veya bakır sülfit minerali, göztaşı" sözcüğünden alıntıdır.

tuval

Fransızca toile "1. seyrek dokunmuş kumaş, bez, çul, 2. üzerine resim yapılan bez" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince tela "bez" sözcüğünden evrilmiştir.

tuvalet
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"kadın giyimi" [ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Şık, 1889]
günde birkaç defa saçlarını tarayıp tuvaletini 'a la mode' tanzim etmesine asla mani olamaz. tuvalet odası "... giynme odası" [ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Toraman, 1919]
Ben tuvalet odasının kapısını maymuncukla açıp içeri gireyim. tuvalet mahalli "... hela" [ Akşam - gazete, 1929]
Yolda bir aralık tuvalet mahalline gitmek lüzumunu hisseder. Aptesanede işini bitirdikken sonra

Köken

Fransızca toilette "1. kadın giyim ve donanımı (17. yy), 2. giyim ve makiyaj odası (18. yy), 3. hela (19. yy)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca toile "bez, çul, giysi" sözcüğünün küçültme halidir.

Daha fazla bilgi için tuval maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

gran tuvalet, tuvalet kâğıdı, tuvalet masası, tuvalet sabunu, tuvaleti gelmek


15.02.2020
tuvana

Farsça tuvānā توانا z "güçlü, kuvvetli" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça tuvān veya tavān توان/توان z "güç, kuvvet" sözcüğünden +ā(n) ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Farsça ve Orta Farsça aynı anlama gelen tāv تاو z sözcüğünden türetilmiştir.

tuyuğ

Eski Türkçe tuy- "duymak, anlamak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +I(g) ekiyle türetilmiştir.

tuz

Eski Türkçe tūz "tuz" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *tuwuz biçiminden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

tuzak

Eski Türkçe tuzak "tuzak" sözcüğünden evrilmiştir.

"tükürme sesi, tahkir ünlemi, yazıklama ünlemi" ünlemdir.