tutmaç

tutarlık

TTü tutar +lIk

tutifruti

İt tutti frutti tüm meyveler § İt tutti [çoğ.] tüm (Lat totus a.a. ) İt frutti [çoğ.] meyveler (Lat fructus meyve )

tutkal

<< OTü tutkal yapıştırıcı, zamk ETü tut-

tutku

TTü tut- +gU

tutkun

<< ETü tutġun esir, tutsak ETü tut- +gIn

tutmaç

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tutmāc [[Türklerde yaygın olan bir yemek]]

<< ETü tutmac doğranmış hamur yemeği, erişte <? ETü tut- +(A)mAç

 tut-


05.10.2017
tutsak

<< OTü tutsak esir ETü tutuz- teslim etmek, tutması için birine bir şey vermek +(g)Ak ETü tut- +Uz-

tutucu

TTü tut- +çI

tutuklu

TTü tut- +Uk

tutum

TTü tut- +Im

tutuş|mak

<< ETü tutuş- karşılıklı veya birlikte tutmak, kavgaya tutuşmak ETü tut- +Iş-