tutarık

tuşe

Fr toucher dokunuş

tut|mak

<< ETü tut- tutmak, yakalamak, sahip olmak <<? ETü *turt- durdurmak, bloke etmek ETü tur- durmak +It-

tutam

<< ETü tutam bir el tutumu, deste (≈ ETü tutum a.a. ) ETü tut- +Am

tutamak

TTü tut- +(A)mAk

tutanak

TTü tut- +AnAk

tutarık

"sara, epilepsi" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
sarˁa dutan ādem gelüp şehr-i Nasībīn'e girse bi-emri taˁālā dutarıkdan χalās olur [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
sarˁa maˁnasındadır ki halk buna tutalga ve tutarık derler

TTü tut-

 tut-

Benzer sözcükler: tutalga


08.06.2015
tutarlık

TTü tutar +lIk

tutifruti

İt tutti frutti tüm meyveler § İt tutti [çoğ.] tüm (Lat totus a.a. ) İt frutti [çoğ.] meyveler (Lat fructus meyve )

tutkal

<< OTü tutkal yapıştırıcı, zamk ETü tut-

tutku

TTü tut- +gU

tutkun

<< ETü tutġun esir, tutsak ETü tut- +gIn