tutam

turuncu

TTü turunc

turunç

Fa turung/turunc ترنگ/ترنج zturunç, citrus medica veya citrus vulgaris

tuş

Fr touche [dev.] 1. dokunuş, 2. a.a. Fr toucher dokunmak OLat *toccare a.a. onom

tuşe

Fr toucher dokunuş

tut|mak

<< ETü tut- tutmak, yakalamak, sahip olmak <<? ETü *turt- durdurmak, bloke etmek ETü tur- durmak +It-

tutam

ETü: [Erd <1000]
bir tutum krüç [bir tutam pirinç] (...) yéti tutum talkan [yedi avuç kavrulmuş darı] ETü: [ Kutadgu Bilig, 1069]
tutamça tiriglik tüker alḳınur [bir tutam(lık) hayat tükenir sona erer] TTü: [ Ahterî-i Kebir, 1545]
al-cilz [Ar.]: Kamçınuŋ tutam yeri ki sapı dimekdür.

<< ETü tutam bir el tutumu, deste (≈ ETü tutum a.a. ) ETü tut- +Am

 tut-

Not: ETü bir tek örneği (Kut sf. 5265) olan sözcükte görülen sıradışı +Am ekinin yapısı ve işlevi açık değildir. Erdal sf. I.343 tut- fiilinin *tuta- şeklinde bir varyantı olasılığı üzerinde durur.


31.12.2015
tutamak

TTü tut- +(A)mAk

tutanak

TTü tut- +AnAk

tutarık

TTü tut-

tutarlık

TTü tutar +lIk

tutifruti

İt tutti frutti tüm meyveler § İt tutti [çoğ.] tüm (Lat totus a.a. ) İt frutti [çoğ.] meyveler (Lat fructus meyve )