turfa

tura

Türkiye Türkçesi tuğra "padişah mührü" sözcüğünden evrilmiştir.

turaç

Farsça turāc تُراج z "sülüne benzer tür kuş, francolinus" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Arapça drc kökünden gelen aynı anlama gelen durrāc دُرّاج z sözcüğünden alıntıdır.

turala|mak

Fransızca tour "tur, gezi" sözcüğünden Yeni Türkçe +AlA- ekiyle türetilmiştir.

turba

Fransızca tourbe "yakıt veya gübre olarak kullanılan çürümüş çim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *turb- biçiminden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dorbʰ-ó-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *derbʰ- "(bitki) arapsaçı olmak" kökünden türetilmiştir.

turbo

İngilizce turbo+ "türbin motorlu, (mec.) çok hızlı" parçacığından alıntıdır.

turfa
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
turfa (İbr.): Teravetli, taze, tuhaf, bid'at, haram. Yahudi turfası: Onlarda mekruh olup kaşer olmayan şey.

Köken

İbranice ṭrēphah טְרֵפָה z "1. leş, doğal sebeplerle ölmüş hayvan, 2. Musevi dini kurallarına aykırı, haram" sözcüğünden alıntıdır. İbranice sözcük İbranice ṭāraph טרף z "(hayvan) parçalamak, yolmak" fiilinden türetilmiştir.

Ek açıklama

Esasen "Yahudi dini kurallarına aykırı" demek iken İstanbul sokak dilinde "alışılmadık" ve dolayısıyla "yeni, görülmemiş" anlamını kazanmıştır.

Bu maddeye gönderenler

turfanda


02.12.2014
turfanda

Arapça ṭrf kökünden gelen ṭurfa(t) طرفة z "yenilik, icat, tuhaf şey" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Arapça sözcük İbranice ṭrp kökünden gelen ṭrephā טְרֵפָה z "Musevi dini kurallarına aykırı şey, bidat" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

turist

Fransızca touriste "zevk ve merak için gezen kimse" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce tourist "1. Avrupa ülkeleri turuna (grand tour) çıkan kimse (18. yy), 2. zevk ve merak için gezen kimse (19. yy)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca tour "dolaşma, döngü" sözcüğünden +ist° ekiyle türetilmiştir.

turkuaz

Fransızca turquoise "«Türk taşı», mavi renkli süs taşı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Turc özel adından türetilmiştir.

turmalin

Fransızca tourmaline "bir tür yarı değerli süs taşı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen tourmaline sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Tamilce aynı anlama gelen tōramalli sözcüğünden alıntıdır.

turna

Eski Türkçe turña veya turunya "uzun bacaklı bir kuş" sözcüğünden evrilmiştir.