turşu

turne

Fr tournée [pp. fem.] dolaşma, tur, raunt << OLat tornata [pp. fem.] a.a. Lat tornare dönmek +()t°

turnike

Fr tourniquet dönme dolap, turnike Fr tourner dönmek

turnusol

Fr tournesol 1. günebakan çiçeği, ayçiçeği, 2. ayçiçeği veya başka bitkilerden elde edilen ve bir asitle birleştiğinde kırmızıya dönüşen koyu mor boya Fr tourne au sol güneşe döner § Fr tourner dönmek Fr sol güneş (<< Lat sōl a.a. )

turnuva

Fr tournoi [dev.] 1. bir tür cirit oynu [esk.], 2. birkaç karşılaşmadan oluşan yarışma Fr tournoyer kendi ekseni etrafında dönmek, döne döne gitmek

turp

(≈ ETü turma turp veya havuç ) ETü tur- +Ip

turşu

"ekşitilmiş sebze" [ Hızır Paşa, Müntehab-ı Şifa, <1400]
kebere turşīsi [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, <1451]
rīçāller, türşīler, pilāv-ı sultānī

Fa turş ترش zekşi veya tuzlu ≈ Ave tarşna- kurumak, susamak << HAvr *tr̥s-i̯é- HAvr *ters- kurumak

Not: Aynı HAvr kökten Lat terra "kuru yer, toprak" < tersa, İng thirst "susamak". Barth sf. 644.

Benzer sözcükler: turşusu çıkmak

Bu maddeye gönderenler: taraça (İngiltere, parter, teras, teritoryal, teriye, tost), teşne, tirşe


27.08.2017
turta

İt torta her çeşit pasta << OLat torta yuvarlak ekmek

turuncu

TTü turunc

turunç

Fa turung/turunc ترنگ/ترنج zturunç, citrus medica veya citrus vulgaris

tuş

Fr touche [dev.] 1. dokunuş, 2. a.a. Fr toucher dokunmak OLat *toccare a.a. onom

tuşe

Fr toucher dokunuş