tundra

tulum

Eski Türkçe tulġuk veya tolkuk "şişirilmiş deri torba" sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tol- "şişmek, kabarmak" fiili ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

tulumba

İtalyanca tromba "1. av borusu, hortum, 2. gemilerde kullanılan su çekme borusu" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *tromb- "boru" sözcüğünden alıntıdır.

tumba

Yeni Yunanca túmba τούμβα z "kümbet, mezar, kabir (dial.) [mod. tymbos]" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen týmbos τύμβος z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *tu-mbh- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *teuə-2 "şişmek, kabarmak" kökünden türetilmiştir.

tumturak

Farsça ṭumṭurāḳ طمطراق z "azametli söz, debdebe, gösteriş" sözcüğünden alıntıdır.

tunç

Eski Türkçe tuç "bakır alaşımı, tunç" sözcüğünden evrilmiştir.

tundra
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
tondura: Kuzey kutup bölgesinde bulunan bitkisiz düzlük, kutup bozkırı.

Köken

İngilizce tundra "kutup bölgesine özgü donmuş bataklık" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Rusça tundra sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Saami (Laponca) tun-tur "batak ova" sözcüğünden alıntıdır.


01.01.2011 den önce
tungsten

İngilizce tungsten "bir element, volfram" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İsveççe aynı anlama gelen tungsten sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1780 K. W. Scheele, İsv. kimyacı.) Bu sözcük İsveççe tung "ağır" ve İsveççe sten "taş" sözcüklerinin bileşiğidir.

tur1

Fransızca tour "dönme, dolaşma, çevre, döngü, gezi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca tourner "dönmek, dolaşmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen tornare fiilinden evrilmiştir.

tur2

Arapça ṭwr kökünden gelen ṭūr طور z "dağ, özellikle Sina Dağı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ṭwr kökünden gelen ṭūr טור z "dağ" sözcüğünden alıntıdır.

tura

Türkiye Türkçesi tuğra "padişah mührü" sözcüğünden evrilmiştir.

turaç

Farsça turāc تُراج z "sülüne benzer tür kuş, francolinus" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Arapça drc kökünden gelen aynı anlama gelen durrāc دُرّاج z sözcüğünden alıntıdır.