tulum

tuhaf

Arapça tḥf kökünden gelen tuḥaf تحف z "hediyeler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tuḥfa(t) تحفة z "hediye" sözcüğünün fuˁal vezninde çoğuludur.

tuhafiye

Arapça tḥf kökünden gelen tuḥaf تحف z "hediyeler" sözcüğünden +īya(t)1 ekiyle türetilmiştir.

tul

Arapça ṭwl kökünden gelen ṭūl طول z "uzun olma, uzunluk, boy" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭāla طال z "uzadı, uzun idi" fiilinin fuˁl vezninde masdarıdır.

tularemi

İngilizce tularaemia "ateşli bir bulaşıcı hastalık" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1921 E. Francis, Amer. tabip.) İngilizce sözcük Tulare "Kaliforniya'da bir ilçe" özel adından türetilmiştir.

tuluat

Arapça ṭlˁ kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *ṭulūˁāt طلوعات z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭulūˁ طلوع z "1. (güneş veya yıldız) doğma, belirme, 2. (fikir, imge) ilham, doğaçlama" sözcüğünün çoğuludur.

tulum
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: "peynir türü" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
tulum peyniri ve basdırma ve bâdâm ve noχud Türkiye Türkçesi: "... gayda" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
tulum: Tam çıkarılmış post. Yağ tulumu, peynir tulumu. tulum gayda. "... işçi giysisi" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
tulum: (...) 4. Pantolonu ile göğüs kısmı bitişik olan çocuk veya işçi giysisi.

Köken

Moğolca tulum "deri torba" sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama

Eski Türkçe tulġuk/tolkuk ("deri torba") ile Moğolcadan alıntı olan tulum eş kökenli olmalıdır.

Benzer sözcükler

tulum çıkarmak, tulum peyniri


11.05.2020
tulumba

İtalyanca tromba "1. av borusu, hortum, 2. gemilerde kullanılan su çekme borusu" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *tromb- "boru" biçiminden alıntıdır.

tumba

Yeni Yunanca túmba τούμβα z "kümbet, mezar, kabir (dial.) [mod. tymbos]" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen týmbos τύμβος z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *tum-bʰ- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tewh₂- (*tew-) "şişmek, kabarmak" kökünden türetilmiştir.

tumturak

Farsça ṭumṭurāḳ طمطراق z "azametli söz, debdebe, gösteriş" sözcüğünden alıntıdır.

tunç

Eski Türkçe tuç "bakır alaşımı, tunç" sözcüğünden evrilmiştir.

tundra

İngilizce tundra "kutup bölgesine özgü donmuş bataklık" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Rusça tundra sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Saami (Laponca) tun-tur "batak ova" sözcüğünden alıntıdır.