tulum

tuhaf

Ar tuḥaf تحف z [#tḥf fuˁal çoğ.] hediyeler Ar tuḥfa(t) تحفة z [t.] hediye

tuhafiye

Ar tuḥaf تحف z [#tḥf fuˁal çoğ.] hediyeler +īya(t)1

tul

Ar ṭūl طول z [#ṭwl fuˁl msd.] uzun olma, uzunluk, boy Ar ṭāla طال zuzadı, uzun idi

tularemi

İng tularaemia ateşli bir bulaşıcı hastalık (İlk kullanım: 1921 E. Francis, Amer. tabip.) öz Tulare Kaliforniya'da bir ilçe

tuluat

Ar *ṭulūˁāt طلوعات z [#ṭlˁ çoğ.] Ar ṭulūˁ طلوع z [t.] 1. (güneş veya yıldız) doğma, belirme, 2. (fikir, imge) ilham, doğaçlama +āt

tulum

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tolkuk [şişirilmiş tulum] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
ṭolkuk: az-ziḳḳ [tulum] TTü: tulum peyniri [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ulum peyniri ve basdırma ve bâdâm ve nohud TTü: "gayda" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
tulum: Tam çıkarılmış post. Yağ tulumu, peynir tulumu. tulum gayda. "... işçi giysisi" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
tulum: (...) 4. Pantolonu ile göğüs kısmı bitişik olan çocuk veya işçi giysisi.

≈ ETü tulġuk/tolkuk şişirilmiş deri torba ≈? ETü tol- şişmek, kabarmak

 dol-

Not: ETü tol- "dolmak" fiilinin varyant bir biçiminden türediği açıktır. Ancak ses değişiminin gerekçesi anlaşılamadı.

Benzer sözcükler: tulum çıkarmak, tulum peyniri


23.03.2018
tulumba

İt tromba 1. av borusu, hortum, 2. gemilerde kullanılan su çekme borusu Ger *tromb- boru

tumba

Yun túmba τούμβα zkümbet, mezar, kabir (dial.) [mod. tymbos] << EYun týmbos τύμβος za.a. << HAvr *tum-bʰ- a.a. HAvr *tewh₂- (*tew-) şişmek, kabarmak

tumturak

Fa ṭumṭurāḳ طمطراق zazametli söz, debdebe, gösteriş

tunç

<< ETü tuç bakır alaşımı, tunç

tundra

İng tundra kutup bölgesine özgü donmuş bataklık Rus tundra Saami tun-tur batak ova