tufeyli

tuba2

İt tuba borazan, av borusu, bir nefesli çalgı << Lat tuba/tubus boru

tubles

İng tubeless iç gömleği olmayan otomobil lastiği İng tube tüp, boru +less

tufa1

?

tufa2
tufan

Ar ṭūfān طوفان z [#ṭwf fuˁlān ] mitolojide sözü edilen büyük su baskını, Nuh tufanı Aram ṭūphān טופן za.a. (Kaynak: Jeffery sf. 207, Jastrow sf. 525.)Aram ṭwp טופ ztaşma, su basma, sel olma

tufeyli

[ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
konukcı çün kerīm ola ṭufayl kişiyi χoş dutar [cömert ev sahibi asalak kişiyi hoş tutar]

Ar ṭufaylī طفيلى z [nsb.] parazit, asalak Ar ṭufayl طفيل z [fuˁayl küç.] yavrucuk, yumrucuk, ur Ar ṭifl طفل z [#ṭfl] yavru

 tıfıl


28.10.2014
tugay

TTü tuğ +(g)Ay

tuğ

<< ETü tuġ alem, sancak, mızrak ucuna takılan simge ≈ Moğ tug a.a. ≈ Çin tu a.a.

tuğgeneral

§ YTü tugay TTü general

tuğla

Yun toúvla τούβλα zpişmiş topraktan yapılan çatı örtüsü, kiremit Lat tegula [küç.] çatıcık, kiremit Lat tegere, tect- örtmek +ul° << HAvr *(s)teg- örtmek

tuğra

<< ETü tuġraġ «simgecik», alamet <? ETü tuġ sancak, alamet