tuğ

tufa1

?

tufa2
tufan

Ar ṭūfān طوفان z [#ṭwf fuˁlān ] mitolojide sözü edilen büyük su baskını, Nuh tufanı Aram ṭūphān טופן za.a. (Kaynak: Jeffery sf. 207, Jastrow sf. 525.)Aram ṭwp טופ ztaşma, su basma, sel olma

tufeyli

Ar ṭufaylī طفيلى z [nsb.] parazit, asalak Ar ṭufayl طفيل z [fuˁayl küç.] yavrucuk, yumrucuk, ur Ar ṭifl طفل z [#ṭfl] yavru

tugay

TTü tuğ +(g)Ay

tuğ

ETü: [ Uyğur Kağan Yazıtı, 759]
tuġ taşıkar erikli [sancak dışarı çıkar iken] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tokuz tuġlıġ χān [dokuz tuğlu hakan]

<< ETü tuġ alem, sancak, mızrak ucuna takılan simge ≈ Moğ tug a.a. ≈ Çin tu a.a.

Not: Doerfer II.969, Claus sf. 464 Çinceden alıntı olarak değerlendirirler ise de, Çince sözcüğün Türkçe veya Moğolcadan alıntı olması kültür tarihi açısından daha güçlü olasılıktır.

Bu maddeye gönderenler: duvak, tugay (tuğgeneral), tuğra (tura)


05.03.2020
tuğgeneral

§ YTü tugay TTü general

tuğla

Yun toúvla τούβλα zpişmiş topraktan yapılan çatı örtüsü, kiremit Lat tegula [küç.] çatıcık, kiremit Lat tegere, tect- örtmek +ul° << HAvr *(s)teg- örtmek

tuğra

<< ETü tuġraġ «simgecik», alamet <? ETü tuġ sancak, alamet

tuğyan

Ar ṭuġyān طغيان z [#ṭġy fuˁlān msd.] azma, sınırları aşma, taşkınlık, isyan Ar ṭaġā طغا zazdı, taştı

tuhaf

Ar tuḥaf تحف z [#tḥf fuˁal çoğ.] hediyeler Ar tuḥfa(t) تحفة z [t.] hediye