trubadur

tropizm

Fransızca tropisme "bir organizmanın dış uyarı kaynağına doğru (veya aksi yöne) yönelmesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca trépō, trop- τρέπω z "dönmek, yönelmek" fiilinden alıntıdır.

trotuvar

Fransızca trottoir "yaya kaldırımı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca trotter "yürümek, at tırıs gitmek" fiilinden +(t)orium ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *tredan "basmak, yürümek, adım atmak" fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dr- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dreh₂- (*drā-) "adım atmak, koşmak" kökünden türetilmiştir.

troyka

Rusça troyka "üçlü şey" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Rusça troye "üç" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tréi̯-e-s "üç" biçiminden evrilmiştir.

tröst

İngilizce trust "1. güven, emanet, yeddiemin, 2. başka şirketlerin hisselerini tutmak amacıyla kurulmuş şirket, holding" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Norsça (Vikingce) traust "doğruluk, güven" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *traustam biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Germence yazılı örneği bulunmayan *treuwaz "düz, doğru, güvenilir" biçiminden türetilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *deru- "düz, sağlam" biçiminden evrilmiştir.

truakar

Fransızca trois quarts "üç çeyrek, (resimde) profil ile fas arası portre, (hazır giyimde) ceketten uzun kadın giysisi" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca trois "üç" ve Fransızca quart "çeyrek" sözcüklerinin bileşiğidir.

trubadur
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1954]
Trubadurlar eski zamanlardan beri memleketi yaya dolaşan ve saz refakatiyle halk türküleri ve destanlar okuyan kimselerdir.

Köken

Fransızca troubadour "ortaçağda saz şairi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Provansal dilinde aynı anlama gelen trobador sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince tropator "şarkıcı" sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Geç Latince tropa "şiirde beyit, şarkı" sözcüğünden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Geç Latince sözcük Eski Yunanca trópos τρόπος z "1. çevirme, 2. özellikle söz çevirme, söz sanatı, zekice söylenmiş söz" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için trop(o)+ maddesine bakınız.


13.01.2015
trup

Fransızca troupe "grup, çete, askeri birlik, tiyatro kumpanyası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *throp "çok, kalabalık" biçiminden evrilmiştir.

trüf

Fransızca truffe "toprak altında yetişen yumru şeklinde mantar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Provansal dilinde aynı anlama gelen truffa veya tartufa sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen tuber veya tufer sözcüğünden evrilmiştir.

trük

Fransızca truc "numara, teknik ustalıkla yapılan düzen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

tsunami

İngilizce tsunami "deprem nedeniyle okyanusta oluşan büyük dalga" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Japonca tsunami "«liman dalgası», deprem nedeniyle okyanusta oluşan büyük dalga" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Japonca tsu "liman" ve Japonca nami "dalga" sözcüklerinin bileşiğidir.

tuba1

Arapça ṭyb kökünden gelen ṭūbāˀ طوبَى z "İslam mitolojisinde Cennet ağacı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ṭb kökünden gelen ṭūbā טובא z "iyilik" sözcüğünden alıntıdır.