trotuvar

trombon

Fransızca trombone "bir tür nefesli çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca trombone "büyük boru" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca tromba "boru" sözcüğünün büyütme halidir.

trompet

Fransızca trompette veya İtalyanca trompetta "bir nefesli çalgı, askeri borazan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca tromba "boru" sözcüğünün küçültme halidir.

trop(o)+

Fransızca ve İngilizce tropo+ "[bileşik adlarda] dönme" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca trópos τρόποςέ z "(bir şeye) dönme, yönelme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca trépō τρπώ z "dönmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *trep-2 biçiminden evrilmiştir.

tropik

Fransızca tropique "1. dönence, 2. Yengeç ve Oğlak dönenceleri arasında kalan sıcak iklim kuşağı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca tropikós τροπικός z "döngü, dönence" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca trepō, trop- τρεπω, τροπ- z "dönmek, yönelmek" fiilinden +ik° ekiyle türetilmiştir.

tropizm

Fransızca tropisme "bir organizmanın dış uyarı kaynağına doğru (veya aksi yöne) yönelmesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca trépō, trop- τρέπω z "dönmek, yönelmek" fiilinden alıntıdır.

trotuvar
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mustafa Sait Bey, Avrupa Seyahatnamesi (1898), 1898]
Yaya kaldırımları bizim Beyoğlu trotuvarları kadar dar ise de

Köken

Fransızca trottoir "yaya kaldırımı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca trotter "yürümek, at tırıs gitmek" fiilinden +(t)orium ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *tredan "basmak, yürümek, adım atmak" fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dr- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dreh₂- (*drā-) "adım atmak, koşmak" kökünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için drom(o)+ maddesine bakınız.

Ek açıklama

Aynı Germence kökten İngilizce trot "tırıs gitmek", tread "ayak basmak".

Bu maddeye gönderenler

fokstrot


30.09.2017
troyka

Rusça troyka "üçlü şey" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Rusça troye "üç" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tréi̯-e-s "üç" biçiminden evrilmiştir.

tröst

İngilizce trust "1. güven, emanet, yeddiemin, 2. başka şirketlerin hisselerini tutmak amacıyla kurulmuş şirket, holding" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Norsça (Vikingce) traust "doğruluk, güven" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *traustam biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Germence yazılı örneği bulunmayan *treuwaz "düz, doğru, güvenilir" biçiminden türetilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *deru- "düz, sağlam" biçiminden evrilmiştir.

truakar

Fransızca trois quarts "üç çeyrek, (resimde) profil ile fas arası portre, (hazır giyimde) ceketten uzun kadın giysisi" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca trois "üç" ve Fransızca quart "çeyrek" sözcüklerinin bileşiğidir.

trubadur

Fransızca troubadour "ortaçağda saz şairi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Provansal dilinde aynı anlama gelen trobador sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince tropator "şarkıcı" sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Geç Latince tropa "şiirde beyit, şarkı" sözcüğünden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Geç Latince sözcük Eski Yunanca trópos τρόπος z "1. çevirme, 2. özellikle söz çevirme, söz sanatı, zekice söylenmiş söz" sözcüğünden alıntıdır.

trup

Fransızca troupe "grup, çete, askeri birlik, tiyatro kumpanyası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *throp "çok, kalabalık" biçiminden evrilmiştir.