trop(o)

trol1

İngilizce trawl "sürükleme ağı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince tragula "çekilen veya sürüklenen şey" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince trahere "çekmek, sürmek, sürüklemek" fiilinin küçültme halidir.

trol2

İngilizce troll "1. İskandinav mitolojisine özgü kötü cin, 2. sosyal medyada rahatsızlık veren kimse" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Norsça (Vikingce) troll "kötü cin" sözcüğünden evrilmiştir.

troleybüs

İngilizce trolley bus "sap şeklinde bir uzantıyla elektrik kaynağına bağlanan otobüs" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce trolley "yük taşımaya mahsus saplı araba" (NOT: Bu sözcük İngilizce to troll "ileri geri dolaşmak" fiilinden türetilmiştir. ) ve İngilizce bus "otobüs" sözcüklerinin bileşiğidir.

trombon

Fransızca trombone "bir tür nefesli çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca trombone "büyük boru" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca tromba "boru" sözcüğünün büyütme halidir.

trompet

Fransızca trompette veya İtalyanca trompetta "bir nefesli çalgı, askeri borazan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca tromba "boru" sözcüğünün küçültme halidir.

trop(o)+

Fransızca ve İngilizce tropo+ "[bileşik adlarda] dönme" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca trópos τρόποςέ z "(bir şeye) dönme, yönelme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca trépō τρπώ z "dönmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *trep-2 biçiminden evrilmiştir.

tropik

Fransızca tropique "1. dönence, 2. Yengeç ve Oğlak dönenceleri arasında kalan sıcak iklim kuşağı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca tropikós τροπικός z "döngü, dönence" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca trepō, trop- τρεπω, τροπ- z "dönmek, yönelmek" fiilinden +ik° ekiyle türetilmiştir.

tropizm

Fransızca tropisme "bir organizmanın dış uyarı kaynağına doğru (veya aksi yöne) yönelmesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca trépō, trop- τρέπω z "dönmek, yönelmek" fiilinden alıntıdır.

trotuvar

Fransızca trottoir "yaya kaldırımı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca trotter "yürümek, at tırıs gitmek" fiilinden +(t)orium ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *tredan "basmak, yürümek, adım atmak" fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dr- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dreh₂- (*drā-) "adım atmak, koşmak" kökünden türetilmiştir.

troyka

Rusça troyka "üçlü şey" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Rusça troye "üç" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tréi̯-e-s "üç" biçiminden evrilmiştir.

tröst

İngilizce trust "1. güven, emanet, yeddiemin, 2. başka şirketlerin hisselerini tutmak amacıyla kurulmuş şirket, holding" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Norsça (Vikingce) traust "doğruluk, güven" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *traustam biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Germence yazılı örneği bulunmayan *treuwaz "düz, doğru, güvenilir" biçiminden türetilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *deru- "düz, sağlam" biçiminden evrilmiştir.