tribün

trençkot

İngilizce trench coat "«siper ceketi», I. Dünya Savaşı'nda İngiliz ordusunda kullanılan su geçirmez üstlük" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce trench "hendek, askeriyede siper" (NOT: Bu sözcük Fransızca tranche "yarık, dilim" sözcüğünden alıntıdır. ) ve İngilizce coat "ceket, palto" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Eski Fransızca cote sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *kotto "kaba yün giysi" biçiminden alıntıdır. )

trend

İngilizce trend "eğilim, yöneliş" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to trend "bir yana dönmek, eğilmek, yönelmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *trandjan "dönmek" biçiminden evrilmiştir.

tretman

Fransızca traitement "işlem, özellikle tıbbî işlem, tedavi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca traiter "işlem yapmak, muamele etmek" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince tractare "sürmek, (işlem) yürütmek, (konu) işlemek" fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince trahere, tract- "çekmek, sürmek" fiili ile eş kökenlidir.

treyler

İngilizce trailer "1. bir şeyi peşinden sürükleyen, bir şeyin peşinden sürüklenen, 2. römorklu kamyon veya kamyon römorku, 3. film fragmanı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce trail "sürüklemek" fiilinden +er ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen traillier fiilinden alıntıdır. Eski Fransızca fiil Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *tragulare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Geç Latince tragulum "(çeke çeke taşınan) yük" sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince trahere, tract- "çekmek, taşımak" fiilinden türetilmiştir.

tri+

Fransızca ve İngilizce tri+ "[bileşik adlarda] üç" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Latince aynı anlama gelen tres, tri- sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen treís, tri- τρείς, τρι- z sözcüğü ile eş kökenlidir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *tréi̯-e-s biçiminden evrilmiştir.

tribün
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
tribün: Söz söylenen yüksek mahal. İctima mahallerinde yüksek zevat için ayrılan yüksek yer. "stadyumda niteliksiz izleyici sırası" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Fiatlar: Balkon ön sıra 300, Balkon ve pist 200, Tribün her kese bilâ tefrik 100, duhuliye 50 kuruş

Köken

Fransızca tribune "1. halk temsilcisi, 2. basamaklar şeklinde yargı makamı, 3. (mec.) basamaklar şeklinde tiyatro ve stadyum sırası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince tribunalis "yargıç koltuğu ve makamı" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince tribunus "oymak başı, halk temsilcisi" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince tribus "1. üçerli, 2. Roma halkının bölündüğü üç soyun her biri, oymak, aşiret" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince tres, tri- "üç" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için tri+ maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

tribünlere oynamak

Bu maddeye gönderenler

atribü, distribütör


23.02.2018
trifaze

Fransızca triphasé "üç evreli (elektrik akımı)" sözcüğünden alıntıdır.

triger kayışı

Triger "Abarth firmasının eksantrik kayışı markası" ticari markasından alıntıdır. Bu sözcük İngilizce trigger "1. çekici, 2. tetik" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

trigonometri

Fransızca trigonomètrie "üçgenlerle ilgilenen matematik dalı, müsellesat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen trigonometria sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1595 Bartholemaeus Pitiscus, Alm. matematikçi.) Bu sözcük Eski Yunanca trígōnos τρίγωνος z "üçgen" (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca treís, tri- τρείς, τρι- z "üç" ve Eski Yunanca gonía γονία z "köşe, açı" ve ) ve Eski Yunanca métron μέτρον z "ölçü" sözcüklerinin bileşiğidir.

triko

Fransızca tricot "1. örgü, 2. gevşek düğümlerden oluşan dokuma türü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca estriquier "tığla örmek, oya yapmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *strīkan fiilinden türetilmiştir.

trikromi

Fransızca trichromie "matbaacılıkta üç renkli (baskı)" sözcüğünden alıntıdır.