trend

travma

Yeni Latince trauma "tıpta bir darbe sonucu oluşan bedensel veya ruhsal yara" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca traûma τραῦμα z "yara" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca teírō τείρω z "bertmek, yaralamak" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.

trekking

İngilizce trekking "zor doğa koşullarında spor amacıyla uzun yürüyüş" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Afrikaans dilinde trek "göç, sürgün, uzun yolculuk" sözcüğünden +ing ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Holandaca treken "çekmek, sürüklemek" fiilinden türetilmiştir. Holandaca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *dreg- biçiminden evrilmiştir.

tremolo

İtalyanca tremolo "titreme, müzikte bir tür süsleme" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *tremulum "titrenti" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince trema "titreyiş" sözcüğünden +ul° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince terrere "korkuyla titremek" fiilinden türetilmiştir.

tren

Fransızca train "demiryolu katarı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce train "sürüklemek (fiil), dizi, kuyruk, katar (ad)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca traîner "sürüklemek, çekerek götürmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Geç Latince aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *traginare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince trahere, tract- "çekmek, sürmek, sürüklemek" fiilinden türetilmiştir.

trençkot

İngilizce trench coat "«siper ceketi», I. Dünya Savaşı'nda İngiliz ordusunda kullanılan su geçirmez üstlük" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce trench "hendek, askeriyede siper" (NOT: Bu sözcük Fransızca tranche "yarık, dilim" sözcüğünden alıntıdır. ) ve İngilizce coat "ceket, palto" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Eski Fransızca cote sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *kotto "kaba yün giysi" biçiminden alıntıdır. )

trend
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1931]
Bilhassa rendite, trend, iktisadi ve coğrafi landşaft gibi henüz lûgatlere bile girmemiş yeni iktisat kelimelerinin Türkçelerini

Köken

İngilizce trend "eğilim, yöneliş" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to trend "bir yana dönmek, eğilmek, yönelmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *trandjan "dönmek" biçiminden evrilmiştir.

Benzer sözcükler

trendy


25.11.2014
tretman

Fransızca traitement "işlem, özellikle tıbbî işlem, tedavi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca traiter "işlem yapmak, muamele etmek" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince tractare "sürmek, (işlem) yürütmek, (konu) işlemek" fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince trahere, tract- "çekmek, sürmek" fiili ile eş kökenlidir.

treyler

İngilizce trailer "1. bir şeyi peşinden sürükleyen, bir şeyin peşinden sürüklenen, 2. römorklu kamyon veya kamyon römorku, 3. film fragmanı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce trail "sürüklemek" fiilinden +er ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen traillier fiilinden alıntıdır. Eski Fransızca fiil Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *tragulare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Geç Latince tragulum "(çeke çeke taşınan) yük" sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince trahere, tract- "çekmek, taşımak" fiilinden türetilmiştir.

tri+

Fransızca ve İngilizce tri+ "[bileşik adlarda] üç" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Latince aynı anlama gelen tres, tri- sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen treís, tri- τρείς, τρι- z sözcüğü ile eş kökenlidir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *tréi̯-e-s biçiminden evrilmiştir.

tribün

Fransızca tribune "1. halk temsilcisi, 2. basamaklar şeklinde yargı makamı, 3. (mec.) basamaklar şeklinde tiyatro ve stadyum sırası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince tribunalis "yargıç koltuğu ve makamı" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince tribunus "oymak başı, halk temsilcisi" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince tribus "1. üçerli, 2. Roma halkının bölündüğü üç soyun her biri, oymak, aşiret" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince tres, tri- "üç" sözcüğünden türetilmiştir.

trifaze

Fransızca triphasé "üç evreli (elektrik akımı)" sözcüğünden alıntıdır.