travma

tras

Fransızca trace "ayak izi, eser" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca tracer "sürmek, ayak izi bırakmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *tractiare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince trahere, tract- "sürmek, sürüklemek" fiilinin isimden türetilmiş fiilidir.

travay

Fransızca travail "zahmet, emek, çalışma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca travailler "eziyet etmek veya çekmek (esk.), çalışmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *trepāliare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Geç Latince trepalium "bir tür işkence aleti" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. (Kaynak: Du Cange, Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis sf. 582 AD) Geç Latince sözcük Latince tres "üç" ve Latince palium "kazık" sözcüklerinin bileşiğidir.

travers

Fransızca traverse "çapraz kuşak, demiryolu raylarına dik olarak döşenen ağaç taşıyıcı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca travers "çapraz, karşıt, zıt" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca aynı anlama gelen traverso sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen transversus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince vertere, vers- "dönmek" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir.

traverten

Fransızca travertin "bir tür kireçtaşı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca travertino veya tivertino "Roma yakınındaki Tivoli'de çıkarılan taş türü, traverten" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince Tiburtinus "Tivoli'ye ait, Tivoli'li" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Tibur "Tivoli kentinin eski adı" özel adından +in° ekiyle türetilmiştir.

travesti

Fransızca travesti "1. tanınmamak için veya tiyatroda rol icabı kılık değiştiren kimse, 2. kadın kılığına giren erkek (fahişe)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca travestito "(tiyatroda) karşı cinsi oynayan oyuncu, maskeli balo için kılık değiştiren kimse" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *transvestire "kılık değiştirmek, başka kılık giymek" fiilinden +()t° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince vestire "giysi giymek, giydirmek" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir.

travma
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1956]
Çetin'in sakatlığının menisküsden değil travmadan doğduğu anlaşılmıştır.

Köken

Yeni Latince trauma "tıpta bir darbe sonucu oluşan bedensel veya ruhsal yara" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca traûma τραῦμα z "yara" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca teírō τείρω z "bertmek, yaralamak" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.

Ek açıklama

Aynı HAvr kökten Eski Yunanca trōgō- "kemirmek, çentmek", trypē "delik, çentik", terēdō "ağaç kurdu", Latince terere, trīt- "kemirmek, kırpmak", trībulum "düven", Ermenice tur թուր "mızrak, delgiç", trtur թրթուր "ağaç ve ekin kurdu, tırtıl".

Benzer sözcükler

travmatik, travmatizasyon, travmatize, travmatoloji


08.09.2017
trekking

İngilizce trekking "zor doğa koşullarında spor amacıyla uzun yürüyüş" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Afrikaans dilinde trek "göç, sürgün, uzun yolculuk" sözcüğünden +ing ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Holandaca treken "çekmek, sürüklemek" fiilinden türetilmiştir. Holandaca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *dreg- biçiminden evrilmiştir.

tremolo

İtalyanca tremolo "titreme, müzikte bir tür süsleme" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *tremulum "titrenti" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince trema "titreyiş" sözcüğünden +ul° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince terrere "korkuyla titremek" fiilinden türetilmiştir.

tren

Fransızca train "demiryolu katarı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce train "sürüklemek (fiil), dizi, kuyruk, katar (ad)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca traîner "sürüklemek, çekerek götürmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Geç Latince aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *traginare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince trahere, tract- "çekmek, sürmek, sürüklemek" fiilinden türetilmiştir.

trençkot

İngilizce trench coat "«siper ceketi», I. Dünya Savaşı'nda İngiliz ordusunda kullanılan su geçirmez üstlük" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce trench "hendek, askeriyede siper" (NOT: Bu sözcük Fransızca tranche "yarık, dilim" sözcüğünden alıntıdır. ) ve İngilizce coat "ceket, palto" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Eski Fransızca cote sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *kotto "kaba yün giysi" biçiminden alıntıdır. )

trend

İngilizce trend "eğilim, yöneliş" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to trend "bir yana dönmek, eğilmek, yönelmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *trandjan "dönmek" biçiminden evrilmiştir.