tras

transport

Fransızca transporte "taşıma, nakil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca transporter "taşımak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Latince transportare "(karşıya veya öbür yana) taşımak" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince portare "iletmek, taşımak" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir.

transpoze

Fransızca transposer "dönüştürmek, aktarmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca poser "koymak" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir.

transseksüel

İngilizce transsexual "cinsiyet değiştiren, cinsiyet değişimine yatkın" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1957 ABD.)

tranş

Fransızca tranche "kesim, dilim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca trancher "dilimlemek, yarmak, kesmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *trincare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince truncare "ağaç budamak, kesmek, biçmek" fiili ile eş kökenlidir.

trapez

Fransızca trapèze "1. geometride bir tür dörtgen, 2. bir akrobasi aracı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yunanca ve Eski Yunanca trápeza τράπεζα z "masa" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca yazılı örneği bulunmayan *tetra-péza "dört ayak" biçiminden türetilmiştir.

tras
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ekşi Sözlük, 2003]
tras: volkanik bir madde olup çimentolarda katkı malzemesi olarak kullanılır.

Köken

Fransızca trace "ayak izi, eser" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca tracer "sürmek, ayak izi bırakmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *tractiare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince trahere, tract- "sürmek, sürüklemek" fiilinin isimden türetilmiş fiilidir.

Daha fazla bilgi için traktör maddesine bakınız.

Ek açıklama

İngilizce trace (aynı anlamda) Fransızcadan alıntıdır.


29.09.2017
travay

Fransızca travail "zahmet, emek, çalışma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca travailler "eziyet etmek veya çekmek (esk.), çalışmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *trepāliare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Geç Latince trepalium "bir tür işkence aleti" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. (Kaynak: Du Cange, Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis sf. 582 AD) Geç Latince sözcük Latince tres "üç" ve Latince palium "kazık" sözcüklerinin bileşiğidir.

travers

Fransızca traverse "çapraz kuşak, demiryolu raylarına dik olarak döşenen ağaç taşıyıcı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca travers "çapraz, karşıt, zıt" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca aynı anlama gelen traverso sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen transversus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince vertere, vers- "dönmek" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir.

traverten

Fransızca travertin "bir tür kireçtaşı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca travertino veya tivertino "Roma yakınındaki Tivoli'de çıkarılan taş türü, traverten" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince Tiburtinus "Tivoli'ye ait, Tivoli'li" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Tibur "Tivoli kentinin eski adı" özel adından +in° ekiyle türetilmiştir.

travesti

Fransızca travesti "1. tanınmamak için veya tiyatroda rol icabı kılık değiştiren kimse, 2. kadın kılığına giren erkek (fahişe)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca travestito "(tiyatroda) karşı cinsi oynayan oyuncu, maskeli balo için kılık değiştiren kimse" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *transvestire "kılık değiştirmek, başka kılık giymek" fiilinden +()t° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince vestire "giysi giymek, giydirmek" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir.

travma

Yeni Latince trauma "tıpta bir darbe sonucu oluşan bedensel veya ruhsal yara" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca traûma τραῦμα z "yara" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca teírō τείρω z "bertmek, yaralamak" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.