transpoze

transmisyon

Fransızca transmission "intikal ettirme, aktarma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen transmissio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince transmittere fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince mittere, miss- "göndermek" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir.

transmitter

İngilizce transmitter "aktarıcı, iletici" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce transmit "iletmek" fiilinden +er ekiyle türetilmiştir.

transparan

Fransızca transparent "şeffaf" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince transparere "içinden öbür tarafı görünmek" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince parere "görünmek, aşikâr olmak" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir.

transplant

Fransızca transplante "sökülüp başka yere dikilen fidan veya organ" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca transplanter "fidan aktarmak, başka yere dikmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Geç Latince transplantare fiilinden alıntıdır. Geç Latince fiil Latince plantare "ayakla basmak, yere sokmak, bitki dikmek" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir.

transport

Fransızca transporte "taşıma, nakil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca transporter "taşımak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Latince transportare "(karşıya veya öbür yana) taşımak" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince portare "iletmek, taşımak" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir.

transpoze
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1950]
üslublarındaki inceliklerle kusursuz olarak okumak veya çalmak ve transpoze edebilmek ve makam ve

Köken

Fransızca transposer "dönüştürmek, aktarmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca poser "koymak" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için trans+, pozisyon maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

transpozisyon


15.11.2019
transseksüel

İngilizce transsexual "cinsiyet değiştiren, cinsiyet değişimine yatkın" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1957 ABD.)

tranş

Fransızca tranche "kesim, dilim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca trancher "dilimlemek, yarmak, kesmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *trincare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince truncare "ağaç budamak, kesmek, biçmek" fiili ile eş kökenlidir.

trapez

Fransızca trapèze "1. geometride bir tür dörtgen, 2. bir akrobasi aracı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yunanca ve Eski Yunanca trápeza τράπεζα z "masa" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca yazılı örneği bulunmayan *tetra-péza "dört ayak" biçiminden türetilmiştir.

tras

Fransızca trace "ayak izi, eser" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca tracer "sürmek, ayak izi bırakmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *tractiare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince trahere, tract- "sürmek, sürüklemek" fiilinin isimden türetilmiş fiilidir.

travay

Fransızca travail "zahmet, emek, çalışma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca travailler "eziyet etmek veya çekmek (esk.), çalışmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *trepāliare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Geç Latince trepalium "bir tür işkence aleti" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. (Kaynak: Du Cange, Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis sf. 582 AD) Geç Latince sözcük Latince tres "üç" ve Latince palium "kazık" sözcüklerinin bileşiğidir.