transit

transformatör

Fransızca transformateur "dönüştürücü, özellikle elektrikte voltaj dönüştürücüsü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince transformator sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince transformare "biçim değiştirmek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Geç Latince fiil Latince formare "biçimle­mek, şekil vermek" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir.

transforme
transfüzyon

Fransızca transfusion "sıvıyı bir kaptan diğerine aktarma, bir kişiden diğerine kan aktarma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen transfundere fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince fundere, fus- "dökmek" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir.

transgender

İngilizce transgender "karşı cinsin özelliklerini veya davranış biçimlerini benimseyen kimse" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce gender "cinsiyet" sözcüğünden trans+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca genre veya gendre "cins, tür, cinsiyet" sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen genus, gener- sözcüğünden evrilmiştir.

transistor

İngilizce transistor "bir tür yarı iletkenli düzenek" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1948 Shockley, Amer. fizikçi.) İngilizce sözcük İngilizce transfer resistor "aktarma direnci" deyiminden türetilmiştir.

transit
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Düstur Tertip I.-IV., 1885]
Devleti aliye posta idaresine aid olan transit rüsumu

Köken

Fransızca transite "geçiş, bir yerden geçerek gitme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen transitus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince transire "öteye geçmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince ire, it- "gitmek" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir.

Benzer sözcükler

transit salonu


30.09.2017
transkripsiyon

Fransızca transcription "zabıt tutma, sözlü bir işlemi yazıya dökme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince transcribere "(baştan başa) yazmak, yazıya dökmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince scribere, script- "yazmak" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir. (NOT: Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)krei̯bʰ- "kazımak, çentmek" biçiminden evrilmiştir. )

transliterasyon

Fransızca translittération "bir metni başka bir alfabeye aktarma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca translittérer fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince littera "harf, alfabe" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

transmisyon

Fransızca transmission "intikal ettirme, aktarma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen transmissio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince transmittere fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince mittere, miss- "göndermek" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir.

transmitter

İngilizce transmitter "aktarıcı, iletici" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce transmit "iletmek" fiilinden +er ekiyle türetilmiştir.

transparan

Fransızca transparent "şeffaf" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince transparere "içinden öbür tarafı görünmek" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince parere "görünmek, aşikâr olmak" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir.