transgender

transatlantik

Fransızca transatlantique "1. Atlantik-aşırı (ülkeler), 2. Atlantik Okyanusunu aşan yolcu gemisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen transatlantic sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Atlantique veya Atlantic "Atlas Okyanusu" özel adından trans+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca Atlas, Atlant- ατλας, ατλαντ- z "mitolojide bir dev soyu" özel adından +ik° ekiyle türetilmiştir.

transfer

Fransızca transfert "aktarma, bir yerden başka yere taşıma veya taşınma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince transfert "aktarır [3. tekil şahıs praesens]" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince transferre "aktarmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince ferre "taşımak, götürmek" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir.

transformatör

Fransızca transformateur "dönüştürücü, özellikle elektrikte voltaj dönüştürücüsü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince transformator sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince transformare "biçim değiştirmek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Geç Latince fiil Latince formare "biçimle­mek, şekil vermek" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir.

transforme
transfüzyon

Fransızca transfusion "sıvıyı bir kaptan diğerine aktarma, bir kişiden diğerine kan aktarma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen transfundere fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince fundere, fus- "dökmek" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir.

transgender
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hürriyet - gazete, 2003]
Birleşmiş Milletler'in New York'taki merkezinde gay, lezbiyen, biseksüel ve transgender ittifakınca düzenlenen bir panelde

Köken

İngilizce transgender "karşı cinsin özelliklerini veya davranış biçimlerini benimseyen kimse" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce gender "cinsiyet" sözcüğünden trans+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca genre veya gendre "cins, tür, cinsiyet" sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen genus, gener- sözcüğünden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için trans+, gen(o)+ maddelerine bakınız.


15.11.2019
transistor

İngilizce transistor "bir tür yarı iletkenli düzenek" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1948 Shockley, Amer. fizikçi.) İngilizce sözcük İngilizce transfer resistor "aktarma direnci" deyiminden türetilmiştir.

transit

Fransızca transite "geçiş, bir yerden geçerek gitme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen transitus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince transire "öteye geçmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince ire, it- "gitmek" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir.

transkripsiyon

Fransızca transcription "zabıt tutma, sözlü bir işlemi yazıya dökme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince transcribere "(baştan başa) yazmak, yazıya dökmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince scribere, script- "yazmak" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir. (NOT: Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)krei̯bʰ- "kazımak, çentmek" biçiminden evrilmiştir. )

transliterasyon

Fransızca translittération "bir metni başka bir alfabeye aktarma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca translittérer fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince littera "harf, alfabe" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

transmisyon

Fransızca transmission "intikal ettirme, aktarma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen transmissio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince transmittere fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince mittere, miss- "göndermek" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir.