transgender

transatlantik

Fr transatlantique 1. Atlantik-aşırı (ülkeler), 2. Atlantik Okyanusunu aşan yolcu gemisi İng transatlantic a.a. öz trans+ Atlantique/Atlantic Atlas Okyanusu EYun Atlas, Atlant- ατλας, ατλαντ- zmitolojide bir dev soyu +ik°

transfer

Fr transfert aktarma, bir yerden başka yere taşıma veya taşınma Lat transfert aktarır [3. tekil şahıs praesens] Lat transferre aktarmak Lat trans+ ferre taşımak, götürmek

transformatör

Fr transformateur dönüştürücü, özellikle elektrikte voltaj dönüştürücüsü OLat transformator OLat transformare biçim değiştirmek +()tor Lat trans+ formare biçimle­mek, şekil vermek

transforme
transfüzyon

Fr transfusion sıvıyı bir kaptan diğerine aktarma, kan verme Lat transfundere a.a. +()tion Lat trans+ fundere, fus- dökmek

transgender

[ Hürriyet - gazete, 2003]
Birleşmiş Milletler'in New York'taki merkezinde gay, lezbiyen, biseksüel ve transgender ittifakınca düzenlenen bir panelde

İng transgender karşı cinsin özelliklerini veya davranış biçimlerini benimseyen kimse İng trans+ gender cinsiyet EFr genre/gendre cins, tür, cinsiyet << Lat genus, gener- a.a.

 gen(o)+


11.12.2015
transistor

İng transistor bir tür yarı iletkenli düzenek (İlk kullanım: 1948 Shockley, Amer. fizikçi.) İng transfer resistor aktarma direnci

transit

Fr transite geçiş, bir yerden geçerek gitme Lat transitus [pp.] a.a. Lat transire öteye geçmek +()t° Lat trans+ ire, it- gitmek

transkripsiyon

Fr transcription zabıt tutma, sözlü bir işlemi yazıya dökme Lat transcribere (baştan başa) yazmak, yazıya dökmek +()tion Lat trans+ scribere, script- yazmak (<< HAvr *skrībh- kazımak, çentmek )

transliterasyon

Fr translittération bir metni başka bir alfabeye aktarma Fr translittérer [den.] +()tion Lat trans+ littera harf, alfabe

transmisyon

Fr transmission intikal ettirme, aktarma Lat transmissio a.a. Lat transmittere +()tion Lat trans+ mittere, miss- göndermek