trans yağ

tramvay

İng tramway raylı şehiriçi ulaşım aracı § İng tram ray, yola döşenen kalas İng way yol (<< Ger *wegaz a.a. << HAvr *wegh- yol almak, götürmek )

trança

İt trancia [dev.] dilim İt tranciare enlemesine kesmek, dilimlemek << OLat trincare

trankilizan

Fr tranquillisant müsekkin Fr tranquilliser [den.] teskin etmek +ent° Lat tranquillus 1. şeffaf, 2. sakin +ise-

trans

Fr transe kendinden geçme Fr transir 1. öteye geçmek, 2. kendinden geçmek, ölmek, başka bir bilinç düzeyine geçmek Lat transire, transit- geçmek, aşmak Lat trans+ ire, it- gitmek

trans+

Lat trans/trans- ve fiil öneki << HAvr *trā- HAvr *terə-2 öte yana geçmek, aşmak

trans yağ

[ Hürriyet - gazete, 1997]
diet yiyeceklerde kullanılan trans-yağ asitlerinin sağlığa yararlı kolestrolün (HDL) kandaki düzeyini düşürdüğü

İng trans fat atomları karşılıklı dizili bir tür yağ molekülü Lat trans karşıya veya öte yana geçme, aşma bildiren edat

 trans+

Benzer sözcükler: trans


22.12.2014
transandant

Fr/İng transcendent aşkın, duyularla algılanan dünyanın ötesine ilişkin Lat transcendens aşkın Lat transcendere aşmak, dağın öte yanına geçmek +ent° Lat trans+ scandere çıkmak, tırmanmak

transatlantik

Fr transatlantique 1. Atlantik-aşırı (ülkeler), 2. Atlantik Okyanusunu aşan yolcu gemisi İng transatlantic a.a. öz trans+ Atlantique/Atlantic Atlas Okyanusu EYun Atlas, Atlant- ατλας, ατλαντ- zmitolojide bir dev soyu +ik°

transfer

Fr transfert aktarma, bir yerden başka yere taşıma veya taşınma Lat transfert aktarır [3. tekil şahıs praesens] Lat transferre aktarmak Lat trans+ ferre taşımak, götürmek

transformatör

Fr transformateur dönüştürücü, özellikle elektrikte voltaj dönüştürücüsü OLat transformator OLat transformare biçim değiştirmek +()tor Lat trans+ formare biçimle­mek, şekil vermek

transforme