tranş

transparan

Fransızca transparent "şeffaf" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince transparere "içinden öbür tarafı görünmek" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince parere "görünmek, aşikâr olmak" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir.

transplant

Fransızca transplante "sökülüp başka yere dikilen fidan veya organ" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca transplanter "fidan aktarmak, başka yere dikmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Geç Latince transplantare fiilinden alıntıdır. Geç Latince fiil Latince plantare "ayakla basmak, yere sokmak, bitki dikmek" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir.

transport

Fransızca transporte "taşıma, nakil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca transporter "taşımak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Latince transportare "(karşıya veya öbür yana) taşımak" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince portare "iletmek, taşımak" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir.

transpoze

Fransızca transposer "dönüştürmek, aktarmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca poser "koymak" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir.

transseksüel

İngilizce transsexual "cinsiyet değiştiren, cinsiyet değişimine yatkın" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1957 ABD.)

tranş
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"et dilimi" [ TDK, Türkçe Sözlük, 8. Baskı, 1988]
tranş: İnek veya dana budunun orta bölümü. "... kredi dilimi" [, 2000 yılından önce]

Köken

Fransızca tranche "kesim, dilim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca trancher "dilimlemek, yarmak, kesmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *trincare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince truncare "ağaç budamak, kesmek, biçmek" fiili ile eş kökenlidir.

Ek açıklama

İngilizce trench "yarık, hendek" Eski Fransızcadan alınmış ve anlam değişikliğine uğramıştır.

Benzer sözcükler

tranşe

Bu maddeye gönderenler

trança, trençkot (filinkot, lastikotin)


23.11.2017
trapez

Fransızca trapèze "1. geometride bir tür dörtgen, 2. bir akrobasi aracı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Yunanca ve Eski Yunanca trápeza τράπεζα z "masa" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca yazılı örneği bulunmayan *tetra-péza "dört ayak" biçiminden türetilmiştir.

tras

Fransızca trace "ayak izi, eser" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca tracer "sürmek, ayak izi bırakmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *tractiare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince trahere, tract- "sürmek, sürüklemek" fiilinin isimden türetilmiş fiilidir.

travay

Fransızca travail "zahmet, emek, çalışma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca travailler "eziyet etmek veya çekmek (esk.), çalışmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *trepāliare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Geç Latince trepalium "bir tür işkence aleti" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. (Kaynak: Du Cange, Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis sf. 582 AD) Geç Latince sözcük Latince tres "üç" ve Latince palium "kazık" sözcüklerinin bileşiğidir.

travers

Fransızca traverse "çapraz kuşak, demiryolu raylarına dik olarak döşenen ağaç taşıyıcı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca travers "çapraz, karşıt, zıt" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca aynı anlama gelen traverso sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen transversus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince vertere, vers- "dönmek" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir.

traverten

Fransızca travertin "bir tür kireçtaşı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca travertino veya tivertino "Roma yakınındaki Tivoli'de çıkarılan taş türü, traverten" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince Tiburtinus "Tivoli'ye ait, Tivoli'li" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Tibur "Tivoli kentinin eski adı" özel adından +in° ekiyle türetilmiştir.