trajedi

trabzan

Farsça dārbazīn داربزين z "parmaklık" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Orta Farsça darbāzag "büyük kapı, eşik, atebe" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

trafik

Fransızca trafic "gidiş-geliş, alışveriş, ticaret, araç seyrüseferi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen traffico sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

trafo

Almanca Trafo sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Almanca Transformator "elektrik voltaj dönüştürücüsü" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Fransızca aynı anlama gelen transformateur sözcüğü ile eş kökenlidir.

trahom

Fransızca trachome "bir göz hastalığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca traχôma τραχῶμα z "sertleşme, kabuklanma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca traχýnō τραχύνω z "sertleşmek, kabuk bağlamak" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.

trailer

İngilizce trailer "1. çeken, sürükleyen, çekerek götürülen şey, 2. römork, 3. film fragmanı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce trail "sürmek, sürüklemek" fiilinden +er ekiyle türetilmiştir.

trajedi
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ebubekir Ratib Ef., Nemçe Sefaretnamesi, 1792]
Lakin opera ve tracedya ve komedyadan kangısı emriniz olursa onu icra edeceklerdir. [ Arşiv Belg. Göre Osmanlı'da Gösteri Sanatları, 1844]
Yunan rüesasından Marko Bocari nam şahsın trajedisi oynanmak üzere tasmim olunduğu haber alınarak

Köken

Fransızca tragèdie "1. acıklı sahne oyunu, 2. her çeşit acıklı olay" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince tragoedia "acıklı sahne oyunu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca tragōidía τραγοιδία z "«keçi türküsü», acıklı sahne oyunu" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca trágos τράγος z "keçi" ve Eski Yunanca ōidía ᾠδή z "türkü, ır" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için odeon maddesine bakınız.

Ek açıklama

Eski Atina'da (MÖ 5. yy) trajik aktörlerin yanık sesli ifade şeklinden ötürü “keçi türküsü” diye adlandırıldığı sanılır.

Benzer sözcükler

tragedya, trajikomedi, trajikomik

Bu maddeye gönderenler

trajik


23.03.2018
trajik

Fransızca tragique "trajediye ilişkin, üzücü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince tragicus "trajediye ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen tragikós τραγικός z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca tragoidía τραγοιδία z sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

trakea

Yeni Latince trachea "nefes borusu" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: y. 1255 Albertus Magnus.) Latince sözcük Eski Yunanca traχeîa τραχεία z "kıtır şey, kıkırdak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca traχýs τραχύς z "sert, kıtır" sözcüğünün fiilidir.

trakonya

Yeni Yunanca drákena δράκαινα z "1. dişi ejder, 2. çarpan balığı, trachinus draco" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca drákōn δράκων z "ejderha, zehirli yılan, trakonya balığı" sözcüğünün dişilidir.

traksiyon

Fransızca traction "çekme, germe" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen tractio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince trahere "çekmek, germek, sürüklemek" fiilinden +()tion ekiyle türetilmiştir.

traktör

Fransızca tracteur "1. çeken, sürükleyen, 2. tarımda pulluk çeken araç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince tractor "çeken" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince trahere "çekmek, sürmek, sürüklemek" fiilinden +()tor ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *tregʰ- biçiminden evrilmiştir.