toz2

toy2

ETü toy ziyafet, şölen ≈ ETü tod- doyurmak

toygar

<< ETü turıġa/torıġa serçeden büyük bir kuş, alauda

toynak

≈ ETü tuyaġ/tuyak at tırnağı ≈ ETü tırñak tırnak

toz

<< ETü tōz toz <<? ETü *toġuz «yükselen şey» ETü toġ- yükselmek +Uz

toz|mak

<< ETü *toz- (toz) kalkmak, yükselmek ≈? ETü toġ- kalkmak, yükselmek

toz2

[ Yadigâr-ı İbni Şerif, <1421?]
ẕātürrie zahmeti olan kişinüŋ kulağı tözinde yā göksi üzerinde cerāhat belürse [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kulak tözü zebanzedi kulak tozu.

<< TTü kulak tözü kulağın dibi TTü töz

 töz

Not: Sadece kulak tozu deyiminde.

Benzer sözcükler: kulak tozu


27.05.2015
töhmet

Ar tuhma(t) تُهمة z [#whm fuˁla(t) mr.] suç isnat etme, suç kuşkusu Ar wahama وَهَمَ zvehmetti, boş kuşkuya kapıldı

tökezle|mek

TTü tökez ayak kayması, düşeyazma +lA-

tömbeki

Fa tunbak تنبك zdürüm, lavaş parçasına dolanarak alınan lokma, tulum Fa tanbīdan تنبيدن zburmak, dürmek

töre

≈ Moğ töre yasa, özellikle Cengiz yasası ≈ ETü törü düzen, yasa, örf ETü törü- yaratılmak, düzenlenmek

tören

ETü töre yasa, örf +In