toz|mak

touchpad

İng touchpad dokunarak yönetilen bir analog kontrol cihazı (İlk kullanım: 1995 Synaptics Corp.) § İng touch dokunma İng pad yassı şey, ayak tabanı

toy1

<< ETü tod iri bir tür kuş, otis tarda ≈? ETü tay yavru, özellikle at yavrusu

toy2

ETü toy ziyafet, şölen, özellikle düğün ziyafeti ≈ ETü tod- doyurmak

toygar

<< ETü turıġa/torıġa serçeden büyük bir kuş, alauda; veya toy veya çaylak kuşu

toynak

≈ ETü tuyaġ/tuyak at tırnağı ≈ ETü tırñak tırnak

toz|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tōz tozārdı, tozār [toz kalktı, kalkar] (...) ol toprak tozıttı [toz kaldırdı]

<< ETü *toz- (toz) kalkmak, yükselmek ≈? ETü toġ- kalkmak, yükselmek

 toz1

Not: Esas anlamı "kalkmak, yükselmek" olan fiil sadece toz adıyla birlikte kullanılır. ETü toğ ve toz (toz) ikilisine paralel olarak toğ- "yükselmek" fiilinden türetilmiş ikincil bir form olması muhtemeldir.

Benzer sözcükler: tozak, tozan, tozarmak, tozuntu, tozutmak, tozutturmak


15.11.2019
toz1

<< ETü tōz/toğ toz ≈ Moğ togusun a.a.

toz2

<< TTü kulak tözü kulağın dibi TTü töz

töhmet

Ar tuhma(t) تُهمة z [#whm fuˁla(t) mr.] suç isnat etme, suç kuşkusu Ar wahama وَهَمَ zvehmetti, boş kuşkuya kapıldı

tökezle|mek

TTü tökez ayak kayması, düşeyazma +lA-

tömbeki

Fa tunbak تنبك zdürüm, lavaş parçasına dolanarak alınan lokma, tulum Fa tanbīdan تنبيدن zburmak, dürmek