totişko

tost

İngilizce toast "her çeşit kızartma, özellikle kızartılmış ekmek" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Geç Latince tostare "kızartmak" veya Latince tostus "yanmış, kızartılmış" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince torrere "yakmak, kavurmak, kurutmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tors-éi̯e- "kurutmak" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ters- "kurumak" kökünden türetilmiştir.

tosun

Eski Türkçe tosun "hırçın kimse, hırçın at" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tos- "hırçınlık etmek" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

total

Fransızca total "tümel, topyekûn" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen totalis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince totus "bütün, hepsi" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.

totaliter

Fransızca totalitaire "devletin topyekün egemenliğini hedefleyen siyasi ideoloji" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca (lo stato) totalitario "total devlet" deyiminden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1920 Benito Mussolini, İtal. siyasetçi.) Bu sözcük İtalyanca totalità "bütünlük" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.

totem

İngilizce totem "Kuzey Amerika yerli kavimlerinde kutsal sayılan aşiret simgesi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Kuzey Amerika yerli dillerinden Ojibway dilinde daodem "klan, aşiret" sözcüğünden alıntıdır.

totişko
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ekşi Sözlük, 2002]
totişko; fatih solmaz'ın kullandığı komik kelime. aptaliko gibi bir anlamı olsa gerek. [ Hürriyet - gazete, 2011]
Günde 18 bikini değiştiren tikiler, kıçının kılları ağarmış amcalara aşkito, totişko diye sesleniyor

Köken

Türkiye Türkçesi tontişko "bir sevgi sözü" sözcüğü ile eş kökenlidir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi tonton sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için tonton maddesine bakınız.


13.01.2018
toto

İngilizce toto "futbolda müşterek bahis oyunu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce totalisator "1911'de Birmingham'lı J.J.Bingham'ın icat ettiği kumar makinası" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İngilizce totalise "bütünlemek, tamamlamak" fiilinden türetilmiştir.

totoloji

Fransızca tautologie "mantıkta öznesiyle yüklemi aynı içeriğe sahip olan önerme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen tautología ταυτολογία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca t'autó τ'αυτό z "aynı şey" ve Eski Yunanca lógos λόγος z "söz, söyleme" sözcüklerinin bileşiğidir.

touchpad

İngilizce touchpad "dokunarak yönetilen bir analog kontrol cihazı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1995 Synaptics Corp.) İngilizce sözcük İngilizce touch "dokunma" ve İngilizce pad "yassı şey, ayak tabanı" sözcüklerinin bileşiğidir.

toy1

Eski Türkçe tod "iri bir tür kuş, otis tarda" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tay "yavru, özellikle at yavrusu" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

toy2

Eski Türkçe toy "ziyafet, şölen, özellikle düğün ziyafeti" sözcüğünden alıntıdır. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tod- "doyurmak" fiili ile eş kökenlidir.