tosun

torun

Eski Türkçe torum "genç, yavru, özellikle deve yavrusu" sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Türkçe sözcük Avesta (Zend) dilinde tauruna- "insan ve hayvan yavrusu, genç" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen tāruṇa तारुण्य z sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Christian Bartholomae, Altiranisches Wörterbuch sf. 643)

toryum

Yeni Latince thorium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1828 Jöns Jakob Berzelius, İsv. kimyacı.) Latince sözcük Thor "İskandinav mitolojisinde bir tanrı" özel adından +ium ekiyle türetilmiştir.

tos

"kafa veya boynuz vurma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

tosbağa

tos "toslama sesi?" ve Türkiye Türkçesi bağa "kurbağa" sözcüklerinin bileşiğidir.

tost

İngilizce toast "her çeşit kızartma, özellikle kızartılmış ekmek" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Geç Latince tostare "kızartmak" veya Latince tostus "yanmış, kızartılmış" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince torrere "yakmak, kavurmak, kurutmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tors-éi̯e- "kurutmak" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ters- "kurumak" kökünden türetilmiştir.

tosun
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Uygurca Budist metinler, 1000 yılından önce]
kaḍır katġı tosun tınlıġlar üküş [sert, hırçın, vahşi canlılar pek çok] Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tosun [[haşarı at]] Türkiye Türkçesi: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
tosun: Kara sığırın erkeği, genç yiğit. (...) tosuncuk: Başı büyük, illetli ve yaşamaz çocuk.

Köken

Eski Türkçe tosun "hırçın kimse, hırçın at" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tos- "hırçınlık etmek" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

Benzer sözcükler

tosuncuk


04.10.2017
total

Fransızca total "tümel, topyekûn" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen totalis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince totus "bütün, hepsi" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.

totaliter

Fransızca totalitaire "devletin topyekün egemenliğini hedefleyen siyasi ideoloji" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca (lo stato) totalitario "total devlet" deyiminden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1920 Benito Mussolini, İtal. siyasetçi.) Bu sözcük İtalyanca totalità "bütünlük" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.

totem

İngilizce totem "Kuzey Amerika yerli kavimlerinde kutsal sayılan aşiret simgesi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Kuzey Amerika yerli dillerinden Ojibway dilinde daodem "klan, aşiret" sözcüğünden alıntıdır.

totişko

Türkiye Türkçesi tontişko "bir sevgi sözü" sözcüğü ile eş kökenlidir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi tonton sözcüğünden türetilmiştir.

toto

İngilizce toto "futbolda müşterek bahis oyunu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce totalisator "1911'de Birmingham'lı J.J.Bingham'ın icat ettiği kumar makinası" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İngilizce totalise "bütünlemek, tamamlamak" fiilinden türetilmiştir.