torba

toptan

TTü top toplu, hepsi

topuk

<< ETü topık [küç.] 1. küçük top, 2. ayağın arkası, topuk ETü top +Ik

topuz

<< ETü topuz küme, demirden top şeklinde gürz ≈ ETü top

topyekûn

§ TTü top Ar yakūn يكون z

toraman

TTü tor genç, yavru irisi +mAn

torba

[ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
tobra [ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
bir kelīm geygil ve bir tovrayı koz doldurgıl [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
her at ve katır ve deve başına birer tobra yem (...) birer tobra tezek [ Meninski, Thesaurus, 1680]
tūbre, tūbere & töbre p[ers]., ex quo torva, torba t[urc]: Saccus.

<< TTü tobra توبره ztorba ≈ Fa tūbra/tobra توبره za.a. <? ETü top

Not: Farsça sözcüğün kaynağı belirsiz olup, Türkçe top ile alakalı olması kuvvetle muhtemeldir. Erm dobrag < toprak տոպրակ (a.a.) biçimi Pehlevice veya Türkçe (Çağatayca) olabilir. Pol torba (a.a.) bir Türk dilinden alıntıdır. • Eğer nihai kaynak Türkçe ise, +rA ekinin yapısı açık değildir. TTü tomur, topul, topur "yuvarlak nesne, bohça" ile paralel bir yapı düşünülebilir. • Bkz. Sertkaya "Torba Kelimesi", Türk Dili 12/2011.

Benzer sözcükler: torba yasa, torbacı, torbalamak


17.09.2017
torf

İng turf çim; yakıt veya gübre olarak kullanılan çürümüş çim << Ger *turb- a.a.

torik

Yun taríχion ταρίχιον z [küç.] orkinosun küçüğü << EYun tarîχos ταρῖχος zorkinos, özellikle tuzlanmış olarak

tork

Fr/İng torque fizikte bir eksen etrafında dönme gücü (İlk kullanım: 1884 Jas. Thomson, İng. fizikçi.) Lat torquere burmak, işkence etmek, ekseni etrafında döndürmek

torlak

<< OTü torlak sakalsız genç, acemi, gariban OTü tor genç, yavru +lAk

torna

İt tornio torna tezgâhı << Lat tornus döngü << EYun tórnos τόρνος z << HAvr *torh₂-no- (*tor-no-) HAvr *ter- çevirmek