topografi

toplam

TTü topla- +Im

toplantı

TTü toplan- +(In)tI

topless

İng topless üstsüz İng top üst +less

toplu

TTü top +lI(g)

toplum

TTü toplu mecmu +Im

topografi

[ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Topografie [Fr.]: tahtīt-i arazi, topoġrafya. [ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1897]
mevkiın ahval-i havaiyye ve topoġrafiyyesine vukuf

Fr topographie yer şekilleri uzmanlığı, yer şekilleri

Benzer sözcükler: topografik, topografya


24.06.2015
topoloji

Fr topologie matematiğin bir dalı, yerbilim

toponim

Fr toponyme coğrafi yer adı § EYun tópos τόπος zyer EYun ónoma ὄνοµα zisim

toprak

<< ETü toprak toz, kuru toprak ETü topra- kurumak +Uk (<? ETü topuz küme, kütle +(g)A- )

toptan

TTü top toplu, hepsi

topuk

<< ETü topık [küç.] 1. küçük top, 2. ayağın arkası, topuk ETü top +Ik