toplum

topla|mak

TTü top +lA-

toplam

TTü topla- +Im

toplantı

TTü toplan- +(In)tI

topless

İng topless üstsüz İng top üst +less

toplu

TTü top +lI(g)

toplum

YTü: [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
toplumbilim = sosyoloji; toplumculuk = sosyalizm; toplumsal = İçtimai

TTü toplu mecmu +Im

 top1

Not: Sıfata eklenen +Im ekinin işlevi belirsizdir.

Benzer sözcükler: toplumsal


01.01.2011 den önce
topografi

Fr topographie yer şekilleri uzmanlığı, yer şekilleri

topoloji

Fr topologie matematiğin bir dalı, yerbilim

toponim

Fr toponyme coğrafi yer adı § EYun tópos τόπος zyer EYun ónoma ὄνοµα zisim

toprak

<< ETü toprak toz, kuru toprak ETü topra- kurumak +Uk (<? ETü topuz küme, kütle +(g)A- )

toptan

TTü top toplu, hepsi