toplu

topikal

Fr/İng topical 1. vücudun belli bir yerine sürülen ilaç, 2. yerel EYun topikós yerel +al° EYun tópos τοπικός zyer, zemin +ik°

topla|mak

TTü top +lA-

toplam

TTü topla- +Im

toplantı

TTü toplan- +(In)tI

topless

İng topless üstsüz İng top üst +less

toplu

toplu iğne "topu olan" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
toplü vel topli: Capitatus. toplü igne: Acicula capitata. derli toplu "... düzenli" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
derli toplu daire "... şişman" [ İbrahim Alaattin (Gövsa), Yeni Türk Lugatı, 1930]
toplu: (...) Semiz. "... bir arada" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
toplu: (...) 2. Hep bir arada

TTü top +lI(g)

 top1

Not: Top adından ve topla- fiilinden türeyen iki ayrı anlam sahası vardır.

Benzer sözcükler: derli toplu, toplu gösterim, toplu iğne, toplu konut, toplu tabanca, toplu taşıma, topluca, topluluk


18.11.2014
toplum

TTü toplu mecmu +Im

topografi

Fr topographie yer şekilleri uzmanlığı, yer şekilleri

topoloji

Fr topologie matematiğin bir dalı, yerbilim

toponim

Fr toponyme coğrafi yer adı § EYun tópos τόπος zyer EYun ónoma ὄνοµα zisim

toprak

<< ETü toprak toz, kuru toprak ETü topra- kurumak +Uk (<? ETü topuz küme, kütle +(g)A- )