toplantı

topic

İng topic bahis konusu, tartışılan madde EYun topikós τοπικός zretorikte münazara konusu EYun tópos τόπος zyer, zemin +ik°

topik

Erm topig թոփիկ z [küç.] nohut ezmesiyle yapılan bir yemek TTü top

topikal

Fr/İng topical 1. vücudun belli bir yerine sürülen ilaç, 2. yerel EYun topikós yerel +al° EYun tópos τοπικός zyer, zemin +ik°

topla|mak

TTü top +lA-

toplam

TTü topla- +Im

toplantı

YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
toplantı = İctima, tecemmu

TTü toplan- +(In)tI

 topla-

Benzer sözcükler: basın toplantısı


13.11.2013
topless

İng topless üstsüz İng top üst +less

toplu

TTü top +lI(g)

toplum

TTü toplu mecmu +Im

topografi

Fr topographie yer şekilleri uzmanlığı, yer şekilleri

topoloji

Fr topologie matematiğin bir dalı, yerbilim