topik

topal

<< OTü topal aksak <? ETü top

topalak

<< ETü topulġak zeytin şeklinde kökü tıp ve kozmetikte kullanılan bir bitki, cyperus rotundus ETü top +AlAk

toparla|mak

TTü top

topaz

Ar ṭūbāz طوباز zyeşil veya sarı renkli bir mücevher, zebercet (≈ Fr topaze a.a. ≈ Yun topázion τοπάζιον za.a. ) EYun tópazos τόπαζος za.a.

topic

İng topic bahis konusu, tartışılan madde EYun topikós τοπικός zretorikte münazara konusu EYun tópos τόπος zyer, zemin +ik°

topik

[ Cumhuriyet - gazete, 1934]
Madam Agavni topik yersin?

Erm topig թոփիկ z [küç.] nohut ezmesiyle yapılan bir yemek TTü top

 top1

Not: Türkçe top sözcüğünden Ermenice küçültme ekiyle yapılmış sözcüktür.


15.11.2019
topikal

Fr/İng topical 1. vücudun belli bir yerine sürülen ilaç, 2. yerel EYun topikós yerel +al° EYun tópos τοπικός zyer, zemin +ik°

topla|mak

TTü top +lA-

toplam

TTü topla- +Im

toplantı

TTü toplan- +(In)tI

topless

İng topless üstsüz İng top üst +less