topaz

topaç

TTü top

topak

TTü top +Ak

topal

<< OTü topal aksak <? ETü top

topalak

<< ETü topulġak zeytin şeklinde kökü tıp ve kozmetikte kullanılan bir bitki, cyperus rotundus ETü top +AlAk

toparla|mak

TTü top

topaz

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
tūbāz: Topazius lapis.

Ar ṭūbāz طوباز zyeşil veya sarı renkli bir mücevher, zebercet (≈ Fr topaze a.a. ≈ Yun topázion τοπάζιον za.a. ) EYun tópazos τόπαζος za.a.

Not: Plinius 37, 108'e göre adı Kızıldeniz'de bir adanın adından veya Afrika yerli dillerinden gelir. • Türkçede daha önce Arapçadan aktarılmış tūbāz biçimi cari iken, 20. yy'da Batı dillerinden alınan topaz benimsenmiştir.


15.11.2019
topic

İng topic bahis konusu, tartışılan madde EYun topikós τοπικός zretorikte münazara konusu EYun tópos τόπος zyer, zemin +ik°

topik

Erm topig թոփիկ z [küç.] nohut ezmesiyle yapılan bir yemek TTü top

topikal

Fr/İng topical 1. vücudun belli bir yerine sürülen ilaç, 2. yerel EYun topikós yerel +al° EYun tópos τοπικός zyer, zemin +ik°

topla|mak

TTü top +lA-

toplam

TTü topla- +Im