topalak

top1

<< ETü tōp 1. yuvarlak nesne, küre, 2. bütün, tüm << ETü tolp dolu, bütün, tüm ETü tol- dolmak +Ip

top2

İng top 1. (ad) tepe, doruk, üst, 2. (sıfat) en yüksek, üstün << Ger *toppaz a.a.

topaç

TTü top

topak

TTü top +Ak

topal

<< OTü topal aksak <? ETü top

topalak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
topulġak: as-suˁd [bitki türü] (...) al-ḳūlanc [karın ağrısı] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
topalaḳ [[nohut tanesi gibi hoş kokulu bitki]] TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
topalak: toparlak adam [veya] eşya. Bir topalak pamuk. (...) Topalak kökü: Havlincan nevi, suˁd.

<< ETü topulġak zeytin şeklinde kökü tıp ve kozmetikte kullanılan bir bitki, cyperus rotundus ETü top +AlAk

 top1

Not: Karş. Kazak domalak/tomalak, Tatar tupalak "top, topaç".


02.10.2017
toparla|mak

TTü top

topaz

Ar ṭūbāz طوباز zyeşil veya sarı renkli bir mücevher, zebercet (≈ Fr topaze a.a. ≈ Yun topázion τοπάζιον za.a. ) EYun tópazos τόπαζος za.a.

topic

İng topic bahis konusu, tartışılan madde EYun topikós τοπικός zretorikte münazara konusu EYun tópos τόπος zyer, zemin +ik°

topik

Erm topig թոփիկ z [küç.] nohut ezmesiyle yapılan bir yemek TTü top

topikal

Fr/İng topical 1. vücudun belli bir yerine sürülen ilaç, 2. yerel EYun topikós yerel +al° EYun tópos τοπικός zyer, zemin +ik°