top(o)+

tonilato

İt tonnellato 1. fıçılanmış, 2. gemilerde hacim birimi OLat tonnella [küç.] fıçı Lat tonna/tunna büyük fıçı

tonmayster

Alm Tonmeister ses uzmanı, orkestrada ses perdesini belirleyen çalgıcı § Alm Ton ses Alm Meister usta

tonoz

Yun/EYun thólos θόλος zkubbe, kubbeli hücre, kümbet

tonton

Fr tonton çocuk dilinde amca, sevimli aptal

top(o)+

Fr/İng topo+ [bileşik adlarda] yer EYun tópos τόπος zyer

Benzer sözcükler: topometri

Bu maddeye gönderenler: izotop, topic, topikal, topografi, topoloji, toponim, ütopya (distopya)


20.03.2013
top1

<< ETü tōp 1. yuvarlak nesne, küre, 2. bütün, tüm << ETü tolp dolu, bütün, tüm ETü tol- dolmak +Ip

top2

İng top 1. (ad) tepe, doruk, üst, 2. (sıfat) en yüksek, üstün << Ger *toppaz a.a.

topaç

TTü top

topak

TTü top +Ak

topal

<< OTü topal aksak <? ETü top

topalak

<< ETü topulġak zeytin şeklinde kökü tıp ve kozmetikte kullanılan bir bitki, cyperus rotundus ETü top +AlAk