ton1

tombala

İt tombola 1. takla, tepetaklak, 2. tombala oyunu İt tombare düşmek

tombul

TTü top +Il

tomografi

İng tomography «kesit-yazım», bedeni kesitler halinde görüntüleme işlemi ve bu işi yapan cihaz

tomruk

ETü tomur- şişmek, yuvarlak hale gelmek +Uk

tomurcuk

<< ETü toġurçuk/*toŋurçuk şişkin şey, top, gonca +çUk <? ETü toŋuz şişkin şey, domuz

ton1

[ İkdam - gazete, 1899]
teganni edilen parçanın hangi tonlara modüle ettiğini göstermek için... tonalite [ İkdam - gazete, 1899]
Çünkü bir tonalitenin akor parfesi kendisinin toniği ile...

Fr ton 1. gerilim, 2. çalgı telinin gerilimi, ses perdesi, vurgu << Lat tonus a.a. EYun tónos τόνος z [dev.] a.a. EYun teínō τείνω, τον- zgermek << HAvr *tón-o-s HAvr *ten- çekmek, germek

 tansiyon

Benzer sözcükler: izoton, izotonik, tonal, vazotonik


08.10.2017
ton2

Fr tonne 1. çok büyük fıçı, 2. a.a. << OLat tonna/tunna büyük fıçı Kelt

ton3

Fr thon orkinos balığı << Lat thunnus a.a. EYun thýnnos θύννος za.a.

toner

İng toner (cilt) geren, (renk) doygunlaştıran, ton veren İng tone gerilim, renk doygunluğu, ses perdesi +er Lat tonus

tonet

Fr/İng thonet bir tür mobilya öz Michael Thonet Avusturyalı mobilya yapımcısı (d. 1796)

tonga

?