tomurcuk

tombak

İng tombac bakır-çinko alaşımı Malay tembaga bakır

tombala

İt tombola 1. takla, tepetaklak, 2. tombala oyunu İt tombare düşmek

tombul

TTü top +Il

tomografi

İng tomography «kesit-yazım», bedeni kesitler halinde görüntüleme işlemi ve bu işi yapan cihaz

tomruk

ETü tomur- şişmek, yuvarlak hale gelmek +Uk

tomurcuk

[ Uygurca Budist metinler, <1000]
[ anon., Kitabü'l-İdrak Haşiyesi, <1402]
tomurcuk [gonca]

<< ETü toġurçuk/*toŋurçuk şişkin şey, top, gonca +çUk <? ETü toŋuz şişkin şey, domuz

 domal-

Not: Karş. Moğ toġurçaġ/tomurçaġ "çiçek, kabarık şey, kozalak". • Anlam ilişkisi için karş. gonca, flora.

Benzer sözcükler: tomur, tomurcuklanmak


31.12.2015
ton1

Fr ton 1. gerilim, 2. çalgı telinin gerilimi, ses perdesi, vurgu << Lat tonus a.a. EYun tónos τόνος z [dev.] a.a. EYun teínō τείνω, τον- zgermek << HAvr *tón-o-s HAvr *ten- çekmek, germek

ton2

Fr tonne 1. çok büyük fıçı, 2. a.a. << OLat tonna/tunna büyük fıçı Kelt

ton3

Fr thon orkinos balığı << Lat thunnus a.a. EYun thýnnos θύννος za.a.

toner

İng toner (cilt) geren, (renk) doygunlaştıran, ton veren İng tone gerilim, renk doygunluğu, ses perdesi +er Lat tonus

tonet

Fr/İng thonet bir tür mobilya öz Michael Thonet Avusturyalı mobilya yapımcısı (d. 1796)