tombak

tombak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ İstanbul Mahkemesi 121 no. Şeriye Sicili, 1816]
ecnas-ı fincan ve tombak ve Saksonya tabak envaı [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
tombak: Altın karışık ve altın kaplama bakır ve tunç.

Köken

İngilizce tombac "bakır-çinko alaşımı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Malayca tembaga "bakır" sözcüğünden alıntıdır.


14.11.2017
tombul

Türkiye Türkçesi top sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +Il ekiyle türetilmiştir.