tom(o)

tokuş|mak

Eski Türkçe tokış- "dövüşmek, çarpışmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe tokı- "dövmek" fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

tokyo

Tokyo "Japonya'da bir şehir" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Japonca tōkyō 東京 z "doğu başkenti" sözcüğünden türetilmiştir.

tolerans

Fransızca tolérance "tahammül" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca tolérer "kaldırmak, tahammül etmek" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen tolerare fiilinden alıntıdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *telh₂-seh₂- (*tel-sā-) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *telh₂- (*tel-) "kaldırmak, tartmak, ağırlık taşımak" kökünden türetilmiştir.

tolga

Moğolca dugulga(n) "miğfer" sözcüğünden alıntıdır.

tolüen

Fransızca toluène "kimyada bir solvent" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1841 Delville, Fr. kimyacı.) Fransızca sözcük İspanyolca tolu "bir tür tropik ağaç, bu ağaçtan elde edilen reçine" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Tolu "Kolombiya'da bir kent" özel adından türetilmiştir.

tom(o)+

Fransızca ve İngilizce tomo+ "[bileşik adlarda] kesme" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca tómos τόμος z "kesme, kesik" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca témnō, tom- τέμνω, τομ- z "kesmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *temh₂- (*tem-) biçiminden evrilmiştir.

TOMA

Türkiye Türkçesi toplumsal olaylara müdahale aracı deyiminden türetilmiştir.

tomar

Arapça ṭmr kökünden gelen ṭūmār طُومَار z "rulo halinde kitap, mecelle" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Yunanca aynı anlama gelen tomárion τομάριον z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca tómos τόμος z "1. kesilmiş şey, dilim, 2. bir kitabın her cildi, kesilip kalıplanmış kâğıt rulosu, kitap" sözcüğünün küçültme halidir.

tombak

İngilizce tombac "bakır-çinko alaşımı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Malayca tembaga "bakır" sözcüğünden alıntıdır.

tombala

İtalyanca tombola "1. takla, tepetaklak, 2. tombala oyunu" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca tombare "düşmek" fiilinden türetilmiştir.

tombul

Türkiye Türkçesi top sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +Il ekiyle türetilmiştir.