tokmak

tok1

<< ETü tok dolu, doymuş ETü tod-/to- doldurmak, doymak +Uk

tok2

onom sert ve pes darbe sesi

toka

<< ETü toku kemer tokası ETü tokı- +gU

tokat

TTü tokı-/toka- dövmek, vurmak +Ut

toklu

<< ETü toklı altı aylık koyun (≈ ETü tokım kesilecek hayvan ) <? ETü tokı- dövmek, bıçak çalmak

tokmak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
toḳımaḳ [[çırpıcıların kullandığı tokmak]] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
toḳmaḳ

<< ETü tokımak vurma aleti ETü tokı- vurmak +(A)mAk

 doku-

Not: Önseste TTü mutat olan ötümlüleşmenin (dokmak) görülmemesi dikkat çekicidir.

Benzer sözcükler: tokmaklamak


10.04.2015
toksik

Fr toxique İng toxic zehirli Lat toxicum a.a. EYun toksikón τοξικόν zok ucuna sürülen özel zehir EYun tóksa τόξα zok +ik°

tokuş|mak

<< ETü tokış- dövüşmek, çarpışmak ETü tokı- dövmek +Iş-

tokyo

öz Tokyo Japonya'da bir şehir Jap tōkyō 東京 zdoğu başkenti

tolerans

Fr tolérance tahammül Fr tolérer kaldırmak, tahammül etmek +entia Lat tolerare a.a. << HAvr *telh₂-seh₂- (*tel-sā-) HAvr *telh₂- (*tel-) kaldırmak, tartmak, ağırlık taşımak

tolga

Moğ dugulga(n) miğfer