titiz

tirsi

Yun thríssa/fríssa θρίσσα/φρίσσα zsardalyaya benzer bir balık, alosa fallax << EYun thríssa θρίσσα za.a.

tirşe

Fa turşa/turşak ترشه/ترشك zekşi bir ot, kuzu kulağı Fa turş ترش zekşi +a

tiryak

Fa tiryāk ترياك z1. panzehir, 2. (mec.) afyon EYun thēriakē θήριακη zPontus kralı Mithridates'e atfedilen anti-zehir EYun thḗrion θήριον zzehirli yılan

tişört

İng tee-shirt T harfi şeklinde kesilmiş kısa kollu bluz § İng tee T harfi İng shirt gömlek (<< Eİng scyrte biçilmiş giysi << Ger *skeran kesmek << HAvr *(s)ker-² kesmek )

titan

Fr titane 1. Yunan mitolojiisinde bir dev, 2. kimyada bir element YLat titanium kimyada bir element (İlk kullanım: 1795 Martin Heinrich Klaproth, Alm. kimyacı.) EYun títanos τίτανος zak toprak, kireç +ium ≈ Akad ṭīṭu çamur, çömlekçi kili

titiz

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
titiz [[tadı acı/kekremsi olan her şey, örneğin halile otu veya benzeri]] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
titiz: çekişgen ādem. Rixosus homo, iracundus, morosus. [öfkeli ve huysuz kişi] TTü: [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
titiz: (...) zor memnun olur, müşkülpesend. TTü: [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
titiz: En ince ayrıntılara kadar önem veren kimse.

<< ETü titiz keskin veya kekremsi (tat) ETü tit- direnmek, dik bakmak +Iz

Not: 20. yy başlarına dek olumsuz anlamı ağır basan bir sıfat iken, güncel kullanımda olumlu anlam kazanmıştır.

Benzer sözcükler: titizlenmek

Bu maddeye gönderenler: tedirgin, titre-


10.08.2021
titr

Fr titre yazı başlığı, unvan << Lat titulus kitabe, yazıt, ün, unvan

titrasyon

Fr titration bir kimyasal eriyikte bileşenlerin yoğunluğunu ölçme yöntemi, volümetrik analiz Fr titrer [den.] sıfat ve rütbesini belirlemek, adını koymak +(t)ion Fr titre unvan, sıfat

titre|mek

<< ETü titre- (korku, soğuk veya öfkeden) bedenen sarsılmak ETü titiz kekremsi veya öfkeli +(g)A-

tiyatro

Fr théatre sahne gösterisi << Lat theatrum a.a. EYun théatron θέατρον zgösteri yeri, tiyatro EYun theáomai θεάομαι zbakmak, seyretmek +tēr

tiye al|mak

TTü ti borazan sesi onom