tipografi

tin

Eski Türkçe tın "can, nefes" sözcüğünden alıntıdır.

tiner

İngilizce thinner "inceltici" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce thin "ince, inceltmek" sözcüğünden +er ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *thunni- biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ténh₂-u-s (*tén-u-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tenh₂ (*ten-) "çekmek, germek, uzun" kökünden türetilmiştir.

tip1

Fransızca type "1. matbaa hurufatı, 2. edebiyatta kişilik kalıbı, 3. ilgi veya dikkat çekici kişilik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca týpos τύπος z "baskı, basım, damga" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca tý(m)pō τύ(μ)πω z "vurmak, dövmek, darp etmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tup-i̯e- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)tewp- kökünden türetilmiştir.

tip2

İngilizce tip "1. ipucu, 2. bahşiş" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce tip "(fiil) eliyle hafifçe dokunmak, ipucu vermek, dokunarak devirmek" fiilinden türetilmiştir.

tipi

Eski Türkçe tüpi "sert rüzgâr, fırtına" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tüp "kök" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

tipografi
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Namık Kemal, Osmanlı Modernleşmesinin Meseleleri, 1873]
tipografi [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
2 adet Tipo makinesi Augsburg

Köken

Fransızca typographie "1. matbaacılıkta yükseltilmiş metal hurufatla baskı işi, 2. hurufat, hurufat tasarımı" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için tip1, graf(o)+ maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

tipo, tipografik


19.08.2017
tipoloji

Fransızca typologie "tipleme, tip yaratma bilgisi" sözcüğünden alıntıdır.

tirad

Fransızca tirade "nutuk çekme, tiyatroda uzun monolog" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca tirer "çekmek" fiilinden +()t° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen trahere, tract- fiilinden evrilmiştir.

tiraj

Fransızca tirage "1. çekme işlemi, çekiş, 2. matbaacılıkta bir defada basılan nüshaların tümü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca tirer "çekmek" fiilinden +age ekiyle türetilmiştir.

tiraje

Farsça tirāze veya tirāje "gökkuşağı" sözcüğünden alıntıdır.

tiramisu

İtalyanca tiramisù "«al götür beni», bir tür tatlı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca tira "çek!, alıp götür!" sözcüğünden türetilmiştir.