tip2

timsal

Arapça ms̠l kökünden gelen timṯāl تِمثال z "temsil, model, heykel" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça maṯala مَثَلَ z "benzedi, temsil etti" fiilinin tifˁāl vezninde türevidir.

timüs

Yeni Latince thymus "göğüs kemiğinin altında bulunan hormon bezi" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca thýmos θύμος z "1. siğil, et beni, 2. göğüs kemiğinin altında bulunan hormon bezi" sözcüğünden alıntıdır.

tin

Eski Türkçe tın "can, nefes" sözcüğünden alıntıdır.

tiner

İngilizce thinner "inceltici" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce thin "ince, inceltmek" sözcüğünden +er ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *thunni- biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ténh₂-u-s (*tén-u-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tenh₂ (*ten-) "çekmek, germek, uzun" kökünden türetilmiştir.

tip1

Fransızca type "1. matbaa hurufatı, 2. edebiyatta kişilik kalıbı, 3. ilgi veya dikkat çekici kişilik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca týpos τύπος z "baskı, basım, damga" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca tý(m)pō τύ(μ)πω z "vurmak, dövmek, darp etmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tup-i̯e- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)tewp- kökünden türetilmiştir.

tip2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"basketbol terimi" [ Ekşi Sözlük, 2000]
tip: basketbolda çember üstünde gezen ya da yakına seken topu parmak ucu ile iterek sayı yapma "... bahşiş" [ Ekşi Sözlük, 2001]
"... ipucu" [ Ekşi Sözlük, 2002]

Köken

İngilizce tip "1. ipucu, 2. bahşiş" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce tip "(fiil) eliyle hafifçe dokunmak, ipucu vermek, dokunarak devirmek" fiilinden türetilmiştir.


08.09.2017
tipi

Eski Türkçe tüpi "sert rüzgâr, fırtına" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tüp "kök" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

tipografi

Fransızca typographie "1. matbaacılıkta yükseltilmiş metal hurufatla baskı işi, 2. hurufat, hurufat tasarımı" sözcüğünden alıntıdır.

tipoloji

Fransızca typologie "tipleme, tip yaratma bilgisi" sözcüğünden alıntıdır.

tirad

Fransızca tirade "nutuk çekme, tiyatroda uzun monolog" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca tirer "çekmek" fiilinden +()t° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen trahere, tract- fiilinden evrilmiştir.

tiraj

Fransızca tirage "1. çekme işlemi, çekiş, 2. matbaacılıkta bir defada basılan nüshaların tümü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca tirer "çekmek" fiilinden +age ekiyle türetilmiştir.