tip1

timsah

Ar timsāḥ تمساح z [#msḥ] Nil nehrine özgü bir sürüngen Kıpt emsah ⲉⲙⲥⲁϩ za.a.

timsal

Ar timṯāl تِمثال z [#ms̠l tifˁāl ] temsil, model, heykel Ar maṯala مَثَلَ zbenzedi, temsil etti

timüs

YLat thymus göğüs kemiğinin altında bulunan hormon bezi EYun thýmos θύμος z1. siğil, et beni, 2. a.a.

tin

ETü tın can, nefes

tiner

İng thinner inceltici İng thin ince, inceltmek +er << Ger *thunni- << HAvr *ténh₂-u-s (*tén-u-s) HAvr *tenh₂ (*ten-) çekmek, germek, uzun

tip1

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
tip: Aynı cinsten olan şeylerin evsaf-ı esasiyesini cem eden ideal nümune, model. tipleme [ Cumhuriyet - gazete, 1968]
'Hareket' ve 'tipleme'ye dayanan çok sevimli bir komedidir. tektipleştirici [ Hürriyet - gazete, 2004]
AB ne tektipleştirici ideolojik bir çatıdır ne de gerçeklerden kopuk bir yeryüzü cennetidir.

Fr type 1. matbaa hurufatı, 2. edebiyatta kişilik kalıbı, 3. ilgi veya dikkat çekici kişilik EYun týpos τύπος zbaskı, basım, damga EYun tý(m)pō τύ(μ)πω zvurmak, dövmek, darp etmek << HAvr *tup-i̯e- HAvr *(s)tewp-

Benzer sözcükler: tektipleştirmek, tipik, tipitip, tiplemek, tipleme, tipsiz

Bu maddeye gönderenler: arketip, linotip, prototip, stereotip, tipografi, tipoloji


19.08.2017
tip2

İng tip 1. ipucu, 2. bahşiş İng tip (fiil) eliyle hafifçe dokunmak, ipucu vermek, dokunarak devirmek

tipi

<< ETü tüpi sert rüzgâr, fırtına <? ETü tüp kök

tipografi

Fr typographie 1. matbaacılıkta yükseltilmiş metal hurufatla baskı işi, 2. hurufat, hurufat tasarımı

tipoloji

Fr typologie tipleme, tip yaratma bilgisi

tirad

Fr tirade nutuk çekme, tiyatroda uzun monolog Fr tirer çekmek +()t° << Lat trahere, tract- a.a.