tin

tim

İng team takım, ekip Ger *taum- (öküz) çift koşmak

timpani

İt timpani [çoğ.] davullar, perküsyon İt timpano tek yüzlü davul EYun týmpanon τύμπανον zKybele ve Dionysos ayinlerine özgü davul, dümbelek ~? İbr/Aram tūp, tuppā תוף zdümbelek

timsah

Ar timsāḥ تمساح z [#msḥ] Nil nehrine özgü bir sürüngen Kıpt emsah ⲉⲙⲥⲁϩ za.a.

timsal

Ar timṯāl تِمثال z [#ms̠l tifˁāl ] temsil, model, heykel Ar maṯala مَثَلَ zbenzedi, temsil etti

timüs

YLat thymus göğüs kemiğinin altında bulunan hormon bezi EYun thýmos θύμος z1. siğil, et beni, 2. a.a.

tin

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tın: ar-rūḥ wa'l-nafas YTü: [ Cumhuriyet - gazete, 1934]
ÖnAsyada ne büyük oy (fikir) ve tin (ruh) değişikliği yarattığını anlamak YTü: tinsel "ruhî, spiritüel" [ Cumhuriyet - gazete, 1934]
bütün tinsel (ruhî) kurtuluş ülküleri Tur çevresinde döner. Neden?

ETü tın can, nefes

 din-

Not: TTü kullanılmayan bir kelime iken Dil Devrimi döneminde Kaşgarî'de bulunarak dolaşıma sokulan sözcüklerdendir. TTü biçimin normal ses evrimi çerçevesinde din olması gerekirdi. Anlam için karş. EYun psyχē, Lat spiritus, Ar rūḥ (1. nefes, 2. ruh).

Benzer sözcükler: tinbilim, tinsel

Bu maddeye gönderenler: dinlen-


11.03.2015
tiner

İng thinner inceltici İng thin ince, inceltmek +er << Ger *thunni- << HAvr *ténh₂-u-s (*tén-u-s) HAvr *tenh₂ (*ten-) çekmek, germek, uzun

tip1

Fr type 1. matbaa hurufatı, 2. edebiyatta kişilik kalıbı, 3. ilgi veya dikkat çekici kişilik EYun týpos τύπος zbaskı, basım, damga EYun tý(m)pō τύ(μ)πω zvurmak, dövmek, darp etmek << HAvr *tup-i̯e- HAvr *(s)tewp-

tip2

İng tip 1. ipucu, 2. bahşiş İng tip (fiil) eliyle hafifçe dokunmak, ipucu vermek, dokunarak devirmek

tipi

<< ETü tüpi sert rüzgâr, fırtına <? ETü tüp kök

tipografi

Fr typographie 1. matbaacılıkta yükseltilmiş metal hurufatla baskı işi, 2. hurufat, hurufat tasarımı