tilcik

tik3

İng tick tıklama, imleme, onay imi onom

tikel

TTü tike lokma, ufak parça +Al ?

tiki

~? marka Tikky Rotring firmasına ait kalem markası

tiksin|mek

<< TTü diksin-/ditsin- iğrenmek, titizlenmek <? TTü dik +sIn-

tilavet

Ar tilāwa(t) تلاوة z [#tlw fiˁāla(t) msd.] yüksek sesle okuma, özellikle Kuran okuma Ar talā izledi, takip etti

tilcik

YTü: "kelime" [ Nurullah Ataç, 1948]
Orhan Aktürel benim uydurduğum tilcikleri kullandığı gibi (örneğin: tilcik), söz diziminde de benim tuttuğum yolu tutuyor

ETü tıl/til dil +çUk

 dil1

Not: Nurullah Ataç'ın ürettiği sözcük TDK tarafından benimsenmemiş ve Türkçe Sözlük'e alınmamıştır. Günümüzde daha çok parodi amacıyla kullanılır.


28.12.2015
tilki

<< ETü tilkü a.a.

tillah

Ar Allah

tilmiz

Ar tilmīḏ تلميذ z [#tlmḏ fiˁlīl q.] öğrenci, çırak Aram talmīdh תלמיד z [#lmd] a.a. Aram lamədh öğrendi (≈ Akad talmīdu a.a. Akad lamādu öğrenme, talim etme )

tilt

İng tilt 1. cirit oyunu, 2. birini veya bir şeyi iterek yerinden oynatma, kaydırma, 3. pinball makinelerinin sarsıldığında kilitlenmesini sağlayan mekanizma << Eİng tealt cirit

tim

İng team takım, ekip Ger *taum- (öküz) çift koşmak