tiki

tigin

<< ETü tégin köle, özellikle Hakanın kölesi, bir soyluluk unvanı ≈ Sogd tikīn a.a.

tik1

Fr tic istem dışı kas seğirmesi

tik2

İng teak bir tür tropik ağaç, bu ağacın tahtası Malayalam tekka

tik3

İng tick tıklama, imleme, onay imi onom

tikel

YTü tike cüz +Al <? TTü tek

tiki

"marka ve moda meraklısı genç kız" [ Hürriyet - gazete, 1999]
satanistler tarafından (kimse onlar), ‘‘tiki'' diye adlandırılan insanların dinlediği ‘‘hip hop''a da ilgim var.

~? marka Tikky Rotring firmasına ait kalem markası


26.10.2013
tiksin|mek

<< TTü diksin-/ditsin- iğrenmek, titizlenmek <? TTü dik +sIn-

tilavet

Ar tilāwa(t) تلاوة z [#tlw fiˁāla(t) msd.] yüksek sesle okuma, özellikle Kuran okuma Ar talā izledi, takip etti

tilcik

ETü tıl/til dil +çUk

tilki

<< ETü tilkü a.a.

tillah

Ar Allah